Polska pomoc

Spotkanie dotyczące ewaluacji 2017 r.

 Z inicjatywy MSZ w dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie dotyczące badania ewaluacyjnego wybranych grup projektów zrealizowanych na rzecz Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 oraz Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Do dyskusji nad zaproponowanymi przez Ewaluatora wnioskami i rekomendacjami zostały zaproszone organizacje i instytucje, których projekty podlegały ocenie. Zgłoszone uwagi będą wykorzystane przy przygotowywaniu wersji ostatecznej raportu końcowego z ewaluacji, który przedstawimy pod koniec grudnia 2017.

w górę