Polska pomoc

Spotkanie dot. Spójności Polityk na rzecz Zrównoważonego Rozwoju organizowane przez OECD


Maj 22
Data: 22.05.2018 - 22.05.2018

Spotkanie to jest organizowane przez OECD. Odbędzie się 22 maja br. w Paryżu. Jego celem jest omówienie wdrażania przez kraje OECD celu 17.4  w ramach Agendy 2030.  

w górę