Polska pomoc

Spotkanie Wysokiego Szczebla ODSG - 12-13 czerwca 2012

OCHA Donor Support Group - Spotkanie Wysokiego Szczebla w Tromso

W dniach 12-13 czerwca 2012 roku polska delegacja po raz pierwszy uczestniczyła w Spotkaniu Wysokiego Szczebla OCHA Donor Support Group (ODSG). Spotkanie odbyło się w Tromso w Norwegii, która sprawuje obecnie przewodnictwo w ODSG. Przewodniczyła mu Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Pomocy Humanitarnej, Pani Valerie Amos.

ODSG jest grupą wybranych krajów-donatorów, które regularnie wspierają Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) finansowo i poprzez dialog strategiczny. Polska została zaproszona do ODSG w grudniu 2011 r., a podczas posiedzenia ODSG w lutym 2012 r. została formalnie przyjęta w poczet członków tej grupy donatorów. W chwili obecnej ODSG liczy 25 krajów.

Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej i UE-12, który został przyjęty do OCHA Donor Support Group.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z działalnością Biura NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej:
http://www.unocha.org/
http://ochanet.unocha.org/p/Documents/OCHA_Brochure_Eng_2011.pdf

w górę

Tagi