Polska pomoc

Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami organizacji pozarządowych

 

15 września br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z działaczami organizacji pozarządowych. Najwybitniejszym spośród nich prezydent wręczył najwyższe odznaczenia państwowe. Natomiast wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych podziękował w imieniu całego społeczeństwa za bezinteresowne zaangażowanie w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji na oficjalnej stronie Prezydenta RP.


Poniżej link do strony zawierającej pełną listę nagrodzonych osób - założycieli i działaczy organizacji pozarządowych:

http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,987,ordery-dla-zalozycieli-i-dzialaczy-organizacji-pozarzadowych.html

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

w górę

Tagi