Polska pomoc

Spotkanie Pani Minister K. Pełczyńskiej-Nałęcz z Grupą Zagranica

24 lutego 2012 roku na zaproszenie Podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej i polityki wschodniej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz odbyło się spotkanie z Zarządem Grupy Zagranica - stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną.

Przedmiotem dyskusji były trwające właśnie konsultacje społeczne w sprawie projektu programu wieloletniego na lata 2012-2015 oraz dalsze plany współpracy. Uzgodniono m.in., iż opracowany zostanie harmonogram prac nad planem rocznym na rok 2013. Sformułowano również potrzebę wypracowania trwałych zasad współpracy pomiędzy MSZ a partnerami społecznymi w sprawach polityki rozwojowej.

w górę

Tagi