Polska pomoc

Spotkanie Ministra Konrada Pawlika z przedstawicielami Grupy Zagranica

W dniu 26 marca 2015 r. w siedzibie MSZ odbyły się konsultacje Ministra Konrada Pawlika z przedstawicielami Zarządu i Biura Grupy Zagranica. Było to kolejne spotkanie konsultacyjne na szczeblu Podsekretarza Stanu ds. rozwoju MSZ z przedstawicielami stowarzyszenia zrzeszającego 61 polskich organizacji zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.

Uczestniczy spotkania dyskutowali o finansowaniu współpracy rozwojowej w kontekście ostatniego posiedzenia Rady ds. Rozwoju UE w Brukseli (12 marca br.) oraz o zwiększeniu potencjału polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej. Ponadto rozmawiano również o rzecznictwie Polski i pozostałych krajów EU13 w Komisji Europejskiej w sprawie warunków uczestnictwa organizacji pozarządowych z krajów EU13 w konkursach programu KE pt. „Edukacja globalna i podnoszenie świadomości (DEAR)”, a także o kwestii kwalifikacji wydatków do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej zgodnie z wytycznymi Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC OECD.

w górę

Tagi