Polska pomoc

Spotkanie Dyrektorów Generalnych PCz UE ds. pomocy humanitarnej


Kwiecień 16
Data: 16.04.2018 - 16.04.2018

Cykliczne nieformalne spotkanie dyrektorów generalnych odpowiedzialnych za programowanie oraz implementację pomocy humanitarnej. Spotkania odbywają się podczas każdej prezydencji. Ich celem jest wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwiązań krajowych oraz podejścia strategicznego do zagadnień w kontekście bieżących globalnych wyzwań humanitarnych.

w górę