Polska pomoc

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli samorządu

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na spotkania informacyjno-szkoleniowe dot. możliwości realizacji projektów pomocowych w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r. Projekty pomocowe finansowane z tego programu są realizowane na rzecz krajów słabo rozwiniętych i przechodzących transformację.

Spotkania są skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji podległych tym jednostkom, zainteresowanym realizacją projektów pomocowych w roku 2007.

Na spotkaniach zostaną zaprezentowane podstawowe założenia programu polskiej pomocy zagranicznej, zasady projektowania i realizowania projektów pomocowych oraz procedura aplikacyjna w MSZ. Spotkania poprowadzą przedstawiciele Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca w Białymstoku. Współorganizatorem spotkania jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Kolejne spotkania będą miały miejsce w Krakowie (28 marca), Lublinie (30 marca) i Wrocławiu (16 kwietnia)

Informacji udziela: Ilona Korchut, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, tel.: (22) 5238225, email: ilona.korchut@msz.gov.pl

Więcej informacji:

Formularze zgłoszeniowe:

 Zobacz prezentację ze szkolenia:

w górę

Tagi