Polska pomoc

Spójność polityk na rzecz rozwoju a implementacja Agendy 2030

OECD opublikowało nową wersję dokumentu ,,Spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju” (PCSD Framework). Dokument zawiera wytyczne pomocne w realizacji PSCD w państwach członkowskich oraz włączeniu PCSD w implementację celów zrównoważonego rozwoju.   

Więcej informacji: http://www.oecd.org/pcd/Framework_Generic%20Module_PCD(2016)1.pdf

w górę

Tagi