Polska pomoc

Słoneczne szkoły na Ukrainie

Wielkim sukcesem kończy się druga edycja projektu Szkoła Dobrej Energii na Ukrainie. Od nowego roku szkolnego w kolegiach zawodowych w Zbarażu i Kijowie zostanie utworzony eksperymentalny kierunek kształcenia w zawodzie mistrz montażu i serwisu systemów energetyki odnawialnej. 

Strony realizujące projekt

W wyniku wzrostu cen energii na Ukrainie sukcesywnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii oraz popyt na specjalistów w tej dziedzinie. Jednak ukraiński system edukacji zawodowej nie nadąża za potrzebami rynku pracy, czego efektem jest brak systemowych rozwiązań kształcenia w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) na poziomie szkół zawodowych. Odpowiedzią na te potrzeby stał się projekt Fundacji INNOVATIS. Dzięki finansowemu wsparciu Polskiej pomocy w szkołach zawodowych w Zbarażu i Kijowie stworzono warunki do kształcenia nowego zawodu poprzez gruntowne przeszkolenie nauczycieli oraz wyposażenie szkolnych pracowni nazwanych „Słonecznymi szkołami”. W czasie wakacji sześciu ukraińskich nauczycieli odbyło kilkutygodniowy kurs i praktyki przygotowujące do nauczania kierunkowych przedmiotów. W zmodernizowanych pomieszczeniach uruchomiono pierwsze na Ukrainie szkolne laboratoria energetyki odnawialnej, wyposażone w symulatory pracy instalacji słonecznej, moduły fotowoltaiczne oraz zestawy komputerowe z oprogramowaniem. Tak przygotowane pracownie spełniają nie tylko funkcję dydaktyczną, ale także użytkową. Dzięki uruchomionej instalacji kolektorowej w szkole i internacie w Zbarażu, po raz pierwszy z kranów popłynęła ciepła woda.

Narzędzia Fot. MSZ

Rezultaty projektu pozwolą także na upowszechnienie polskiej technologii oraz wsparcie na rynku ukraińskim polskich przedsiębiorców działających w branży OZE. Już w trakcie realizacji projektu dyrekcja Kolegium Zawodowego w Kijowie podpisała umowę z firmą Hanplast Sp. z o.o., polskim producentem paneli fotowoltaicznych. Dzięki współpracy firma uzyska wykwalifikowanych monterów zaznajomionych z najnowszymi technologiami z dziedziny OZE, a jednocześnie zadba, aby szkoleniowa instalacja działała sprawnie przez lata.

Panele słoneczne Fot. MSZ

Projekt „Szkoła Dobrej Energii” realizowany jest przez Fundację INNOVATIS i Tarnopolski Oddział Związku Miast Ukrainy przy współpracy z firmą HEWALEX Sp. z o.o., WKM Jacek Wróbel oraz Zespołem Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W latach 2017-2018 projekt otrzymał dofinansowanie ze środków polskiej współpracy rozwojowej w wysokości 531 860 zł.

 

 

w górę

Tagi