Polska pomoc

Skuteczniejsza pomoc na drogach Zakarpacia dzięki polskiemu wsparciu

34 strażaków-ratowników podnosiło swoje umiejętności z zakresu ratownictwa techniczno-drogowego w październiku 2018 r. w Chruście na Ukrainie.Szkolenie zostało zorganizowane przez polską Fundację iHelp Institute w ramach współpracy rozwojowej Polska pomoc koordynowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Zakarpacie to rejon na styku różnych kultur oraz krajobrazów. Krzyżują się tu ważne szlaki komunikacyjne. Górski klimat niszczący asfalt, zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz fantazja kierowców nie sprzyjają bezpieczeństwu na drogach. Ratownicy mają pełne ręce roboty, za to brakuje im specjalistycznego sprzętu oraz umiejętności, by nieść szybką i skuteczną pomoc. Sytuacja ta ulega zmianie dzięki projektowi „Poprawa systemu ratownictwa drogowego i zarządzania kryzysowego w obwodzie zakarpackim – Ukraina”.

Szkolenie ukraińskich ratowników górskich w Zakarpaciu Fot.Sławomir Kata

W trakcie szkoleń (poprzednie odbyło się na terenie województwa podkarpackiego) ukraińscy strażacy zapoznali się z najnowszymi technikami stosowanymi w ratownictwie drogowym oraz zasadami wykorzystania sprzętu ratowniczego. Wiele czasu poświęcono również zagadnieniom takim jak: praca zespołowa, rola lidera w akcji ratowniczej, a także bezpieczeństwo podczas prowadzonych działań. Ćwiczenia praktyczne z użyciem wraków samochodów osobowych i ciężarowych stanowiły istotne uzupełnienie zajęć. Dodatkowo w ramach projektu przekazano służbom ratowniczym z obwodu zakarpackiego specjalistyczny sprzęt, który umożliwi prowadzenie działań (m.in. rozpieracze, nożyce hydrauliczne, agregaty, węże hydrauliczne). Przedsięwzięcie zakończy się opracowaniem rekomendacji dotyczących poprawy i ulepszenia systemu ratownictwa drogowego na Zakarpaciu.

Poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie reformy ratownictwa to priorytety polskiej pomocy  rozwojowej na rzecz Ukrainy. Od wielu lat MSZ finansuje wsparcie ukraińskich zawodowych i ochotniczych służb pożarniczych, tworzy ochotnicze zespoły ratownictwa medycznego czy ratownictwa górskiego. Dotychczasowe działania koncentrowały się na zachodniej i wschodniej Ukrainie, a projekt Fundacji iHelp Institute objął swoim zasięgiem pominięty obszar Zakarpacia. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że szkolenia prowadzone są przez najlepszych polskich specjalistów-praktyków, którzy posiadają ogromne doświadczenie w organizowaniu akcji w różnych warunkach i krajach.

 

w górę

Tagi