Polska pomoc

Siódme posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

7 listopada 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się siódme posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczył Pan Minister Tomasz Orłowski, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Tematem przewodnim siódmego posiedzenia Rady był Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. Podczas posiedzenia Rada odbyła dyskusję, a następnie pozytywnie zaopiniowała założenia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej w latach 2016-2020 oraz wybór Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Palestyny, Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii i Mjanmy jako krajów priorytetowych w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej w latach 2016-2020.

Ponadto Rada przyjęła protokół z szóstego posiedzenia. W kolejnej części spotkania przedstawiciel MSZ poinformował o konsultacjach w Radzie projektu stanowiska Rządu RP odnośnie Komunikatu Komisji Europejskiej COM(2014) 335 „Godne życie dla wszystkich: od wizji do wspólnego działania” z dnia 2 czerwca 2014 r. Prace nad projektem związane są z wypracowaniem stanowiska RP w sprawie agendy rozwojowej post-2015 i wpisują się w trwające negocjacje zarówno na forach UE, jak i ONZ.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zostało zaplanowane na wiosnę 2015 r. i będzie poświęcone zaopiniowaniu projektu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

w górę

Tagi