Polska pomoc

Seminarium nt. polskich doświadczeń transformacyjnych

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. DWR MSZ był współorganizatorem, razem z Bankiem Światowym przy współudziale Narodowego Banku Polskiego, seminarium dotyczącego doświadczeń transformacyjnych Polski i ich przydatności dla krajów z Partnerstwa Wschodniego. Seminarium otworzyła Podsekretarz Stanu, Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wraz z Dyrektorem Regionalnym Banku Światowego na Europę Centralną i Państwa Bałtyckie, Panią Mamtą Murthi. Zarys doświadczeń transformacyjnych Polski, od roku 1989 oraz główne kierunki zmian systemowych i ekonomicznych w naszym kraju na przestrzeni ostatnich 25 lat, jak również swoje oczekiwania względem uczestników-gości z krajów PW wyrażali przewodniczący delegacji krajowych oraz wysocy urzędnicy Banku Światowego. Członkami delegacji z krajów PW byli wyżsi urzędnicy, do poziomu podsekretarzy stanu z Gruzji, Mołdowy, Ukrainy i Białorusi. Reprezentowali sektory finansów, gospodarki, prywatyzacji oraz banki centralne.

Sesję dotyczącą budowy instytucji samorządu lokalnego i ich rozwoju, wyzwań i ograniczeń procesu decentralizacji, prowadzili prof. Wojciech Misiąg, były Wiceminister Finansów i Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli oraz  dr Marcin Święcicki, poseł na Sejm, były Minister ds. Zagranicznej Współpracy Gospodarczej i burmistrz Warszawy. Wystąpienie na temat kluczowych lekcji z polskiej transformacji wygłosił poseł na Sejm, były Wicepremier i Minister Finansów, Pan Jan Vincent Rostowski. Prof. Ryszard Kokoszczyński, Wicedyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP i jego były Wiceprezes, objaśniał proces budowania niezależnych instytucji na przykładzie Narodowego Banku Polskiego. Dr Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli i były Minister Sprawiedliwości, przedstawiał podstawowe uwarunkowania i kierunki działań w walce z korupcją.

W drugim dniu seminarium dr Stefan Kawalec, były Wiceminister Finansów i Prezes firmy consultingowej „Capital Strategy” przedstawił osiągnięcia i problemy procesów prywatyzacji w Polsce. Prof. Ryszard Petru, Prezes Stowarzyszenia Polskich Ekonomistów, zaprezentował model analityczny i prognostyczny gospodarki polskiej, ze wskazaniem możliwych zagrożeń na przyszłość. Ostatnim mówcą był prof. Jerzy Wilkin z Uniwersytetu Warszawskiego, który przybliżył miejsce sektora rolniczo-spożywczego w polskiej gospodarce i pokazał jego uwarunkowania w kontekście procesu integracji z UE.

Goście z krajów PW aktywnie uczestniczyli w seminarium, często zadając szczegółowe pytania mające niejednokrotnie bliski związek z procesami transformacyjnymi w ich krajach. Owocna wymiana doświadczeń płynących z implementacji różnych modeli reformowania gospodarki i organizacji instytucji publicznych zakończyła się ogólną zgodą na rozszerzenie formuły konferencji do spotkań cyklicznych.

w górę

Tagi