Polska pomoc

Seminarium dla redaktorów i autorów podręczników

Redaktorów i autorów podręczników takich przedmiotów jak historia, geografia, biologia i wiedza o społeczeństwie zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Edukacja globalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego”. Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 r. (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ przy ul. Kruczej 38/42. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa w seminarium na adres edukacja.globalna@msz.gov.pl do dnia 19 listopada 2013 r. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, stanowisko/funkcję oraz nazwę wydawnictwa. Zaproszenie zostało skierowane do wydawnictw, których podręczniki uzyskały akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Program seminarium „Edukacja globalna w podstawie programowej”:

1) Czym jest edukacja globalna –  definicja edukacji globalnej i  zasady mówienia o problemach globalnych, dlaczego ważne jest, by edukacja globalna była elementem programów nauczania

2) Edukacja globalna w podstawie programowej – w jaki sposób elementy edukacji globalnej zawarte zostały w nowej podstawie programowej

3) Materiały z zakresu edukacji globalnej do wykorzystania przy tworzeniu podręczników, zeszytów ćwiczeń i materiałów wspierających dla nauczycieli

4) Dobre praktyki w tworzeniu materiałów dotyczących innych regionów świata i innych kultur

5) Możliwe formy współpracy  pomiędzy wydawcami podręczników a twórcami materiałów z zakresu edukacji globalnej

w górę

Tagi