Polska pomoc

Semestr w tydzień – redaktorzy białoruskich portali w Warszawie

Podczas jednego dnia zajęć dowiedziałem się więcej niż w czasie całego semestru dziennikarskich studiów - napisał jeden z uczestników polsko-duńskiego projektu dla dziennikarzy z Białorusi. W Polsce białoruscy goście spotkali się m.in. z Pawłem Stremskim z portalu gazeta.pl oraz z Jarosławem Kopciem z Tygodnika Pułtuskiego.

10-osobowa grupa składała się z niezależnych dziennikarzy białoruskich mediów obecnych w Internecie - w większości gazet branżowych, ogólnokrajowych i lokalnych. Białorusini wzięli udział w wizytach studyjnych oraz w szkoleniu na temat dziennikarstwa internetowego. Czas wolny od wizyt w redakcjach i intensywnych zajęć warsztatowych został przeznaczony na program kulturalny, który przybliżył białoruskim gościom Polskę.

Podczas spotkania z Pawłem Stremskim - szefem redakcji newsowej portalu gazeta.pl duże zainteresowanie dziennikarzy wzbudziły obowiązujące w redakcji standardy dot. tytułów materiałów newsowych. Padały także pytania o standardy dot. zdjęć i samych newsów, a także o organizację pracy w redakcji. Szczegółowo dopytywano o sposoby współtworzenia portalu przez czytelników.

W czasie spotkania z redaktorem naczelnym Tygodnika Pułtuskiego Jarosławem Kopciem wiele uwagi poświęcono prowadzeniu strony internetowej wydania papierowego gazety. Dziennikarze białoruscy interesowali się wpływem wydania internetowego na nakład tygodnika. Wiele emocji wśród gości wzbudził temat zamieszczania sprostowań w prasie. Redaktor naczelny „Tygodnika Pułtuskiego" mówił kolegom z Białorusi o współpracy z lokalnym samorządem. Uzupełnieniem tego spotkania była wizyta grupy w pułtuskim ratuszu i spotkanie z Wojciechem Dębskim, burmistrzem miasta.

Informacje zebrane przez dziennikarzy z Białorusi podczas wizyt w redakcjach były analizowane w czasie zajęć warsztatowych. Zajęcia prowadziła Agnieszka Nowińska, trener dziennikarstwa, z udziałem eksperta Przemysława Kucy - programisty i informatyka. W czasie warsztatu dziennikarze współtworzyli stronę internetową z użyciem tekstów, zdjęć oraz materiałów video. Warsztat zakończył się analizą portali tworzonych przez redakcje uczestników projektu.

Białoruscy dziennikarze przebywali w Warszawie w dniach 28 sierpnia - 4 września 2011 r. Następnie udali się do Kopenhagi aby wziąć udział w duńskiej części projektu. Była to druga edycja projektu szkoleniowo-informacyjnego realizowanego przez DWPR MSZ na rzecz białoruskich dziennikarzy we współpracy z partnerami z Danii.

Projekt pt. „Wzmocnienie kompetencji białoruskiego środowiska dziennikarskiego poprzez działania szkoleniowo-informacyjne w Polsce i w Danii 2011" był realizowany przez MSZ DK i MSZ RP w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej na rok 2011.

                          

w górę

Tagi