Polska pomoc

Rząd Polski wspiera osoby niepełnosprawne na Białorusi

Polska przeznaczy blisko 300 tys. USD na realizację projektów służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Brześciu i w Lidzie. 2 października 2017 r. umowy w tej sprawie podpisali wiceminister Joanna Wronecka i Sanaka Samarasinha – stały koordynator systemu ONZ i stały przedstawiciel UNDP na Białorusi.

Będą to pierwsze projekty rozwojowe na Białorusi realizowane wspólnie przez MSZ i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). - Dobre relacje z białoruskim społeczeństwem oraz rozwój Białorusi mają istotne znaczenie dla Polski – powiedziała wiceminister Wronecka w trakcie uroczystości – Jestem przekonana, że współpraca z UNDP przyniesie konkretne rezultaty i wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych na Białorusi – dodała.

Głównym celem projektu „Wsparcie dostępu do infrastruktury w celu promocji zdrowego stylu życia w Lidzie” jest aktywizacja osób niepełnosprawnych. Projekt służy też popularyzacji zdrowego sposobu życia poprzez umożliwienie szerokiego dostępu do infrastruktury przystosowanej do uprawiania sportów rowerowych przez osoby na wózkach. Dodatkowym atutem będzie polepszenie potencjału turystycznego i ekonomicznego miejscowości.

Z kolei celem projektu planowanego w Brześciu pt. „Maraton zdrowia i wielofunkcyjne centrum integracyjne promujące zdrowy styl życia Berezka” jest promowanie aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ma on za zadanie również zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia młodych, niepełnosprawnych osób, mieszkańców Brześcia i uczniów z czterech rejonów obwodu brzeskiego. Partnerami projektu są działające w Brześciu organizacje społeczne.

Działania będą realizowane w oparciu o projekt ramowy Przedstawicielstwa UNDP w Mińsku „Profilaktyka, promocja zdrowego sposobu życia oraz wsparcie modernizacji systemu ochrony zdrowia Republiki Białoruś (BELMED)”, realizowany we współpracy z Delegacją UE w Mińsku oraz Ministerstwem Zdrowia Republiki Białorusi.

 

w górę

Tagi