Polska pomoc

Ruszyła kolejna edycja Programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

W dniach od 8 do 12 września 2014 r. gościliśmy 16-osobową grupę przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury oraz władz lokalnych z Gruzji, którzy wzięli udział w szkoleniu „Reforma samorządowa w Gruzji” zorganizowanym we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Szkolenie miało na celu przygotowanie kadr gruzińskiej administracji terytorialnej do przeprowadzenia reformy decentralizacji i powołania instytucji władzy samorządowej. Podczas tygodniowego cyklu wykładów polscy eksperci i praktycy, podzielili się doświadczeniami z zakresu przebiegu reformy samorządowej w Polsce. Uzupełnieniem do prowadzonych szkoleń były wizyty studyjne w Urzędzie Dzielnicy Targówek, Urzędzie Miasta Legionowo oraz Urzędzie Gminy Stare Babice. Była to bardzo ważna część wizyty, ponieważ na przykładzie gminy wiejskiej, niewielkiego miasta i części dużej aglomeracji, mogliśmy pokazać Gruzinom strukturę poszczególnych jednostek samorządowych, ich zadania i kompetencje. Polscy samorządowcy przedstawili historię i uwarunkowania rozwoju swojego regionu oraz aktualną sytuację społeczno–gospodarczą. Pochwalili się także obecnie realizowanymi inwestycjami i podejmowanymi inicjatywami.

Warto wspomnieć, że Polska wspiera stronę gruzińską w procesie wypracowywania założeń do polityki rozwoju regionalnego od 2008 roku. A tegoroczne szkolenie stanowi kontynuację działań podejmowanych przez MSZ na rzecz zwiększania potencjału administracyjnego Gruzji.

Szkolenie z zakresu reformy samorządowej jest pierwszym z 4 modułów w tegorocznej edycji Akademii Partnerstwa Wschodniego. Już w październiku przedstawiciele wszystkich krajów PW będą mogli wziąć udział w dwutygodniowym stażu poświęconym zagadnieniom służby cywilnej. W listopadzie natomiast będziemy szkolić białoruskich urzędników z zakresu przystąpienia Republiki Białorusi do Światowej Organizacji Handlu oraz przedstawicieli administracji centralnej Gruzji i Mołdawii w tematyce integracji europejskiej.

w górę

Tagi