Polska pomoc

Ruszył kolejny szkoleniowy moduł Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Do Warszawy przyjechali wykształceni urzędnicy z kilkuletnim zawodowym doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, głównie w projektowaniu, wdrażaniu i ewaluacji polityki szkoleniowej oraz zarządzaniu rozwojem zawodowym, aby czerpać z doświadczenia polskich urzędników.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) stała się jedną z najważniejszych inicjatyw polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowanych do krajów Partnerstwa Wschodniego. Program jest częścią współpracy rozwojowej między naszymi krajami. 

Od pierwszego modułu, tj. od 2011 roku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród rządów poszczególnych państw, jak i samych uczestników.

Właściwie dobrana formuła szkoleń jest szansą na udział uczestników w realnych procesach zarządzania zasobami ludzkimi, wymianę doświadczeń z polskimi kolegami, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów zawodowych, które pozwolą na utworzenie sieci absolwentów Akademii i zainicjują wielostronną współpracę na szczeblu roboczym.

Szkolenia w ramach Akademii zwiększą potencjał kompetencyjny urzędników administracji publicznej w krajach Partnerstwa Wschodniego, zaangażowanych w reformę służby cywilnej i wdrożenie procesów zarządzania kadrami w swoich instytucjach.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Polska pomoc 2018.

w górę

Tagi