Polska pomoc

 

Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern w Południowym Hebronie

Dystrykt Hebron leży na południu Zachodniego Brzegu i jest największym i najbardziej zaludnionym dystryktem w regionie. To najbardziej suchy rejon Autonomii Palestyńskiej, co czyni go szczególnie narażonym na niedobór wody. Ponad 10% jego mieszkańców żyje na terenach rolniczych. Obecnie miejscowa ludność jest pozbawiona podłączenia do miejskich wodociągów i musi kupować wodę, która sprowadzana jest beczkowozami. Mimo oszczędnego charakteru konsumpcji wody, wydatki związane z jej zakupem poważnie ograniczają budżety tutejszych gospodarstw domowych.

Projekt był realizowany w okresie  17 czerwca - 30 października 2013 r. Wolontariusz przebywał w Autonomii Palestyńskiej od 7 czerwca do 12 września 2013 r.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariusza) była Fundacja Polska Akcja Humanitarna, a partnerem lokalnym (organizacja przyjmującą) Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Izraelu/Autonomii Palestyńskiej.

Remonty istniejących, lecz często nieczynnych antycznych cystern, w których zbierana jest „deszczówka” są stosunkowo łatwym oraz tanim sposobem poprawienia sytuacji tutejszej społeczności. Działające cysterny są skutecznym i trwałym środkiem pozyskiwania wody dla potrzeb gospodarczych. Dzięki pracy wolontariusza wyremontowano 5 cystern w wioskach Południowego Hebronu – Beit Mirsim i Beit Al Rush Al Fauqa. Cysterny zabezpieczono i oznakowano, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci. Użytkowników przeszkolono z zakresu utrzymania i remontowania cystern, zasad ich bezpiecznego użytkowania i kwestii sanitarnych oraz z zasad oszczędnego używania zgromadzonej wody na potrzeby gospodarstwa domowego i rolnictwa.