Polska pomoc

Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji

W dniach 20-27 września 2015 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej realizuje kolejne działanie w ramach projektu "Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji". Szkolenia w zakresie działań w ratownictwie wysokościowym dla ratowników gruzińskiej straży pożarnej prowadzone są we współpracy z Jednostką Ratowniczą Gaśniczą Nr 7 w Warszawie. Możliwość spotkania się z ratownikami przybyłymi do Polski będą mieli wszyscy, którzy w najbliższą niedzielę (27 września) z okazji Dnia Współpracy Rozwojowej odwiedzą Miasteczko Edukacji Globalnej przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Ze względu na naturalne uwarunkowania geograficzne oraz geologiczne, Gruzję regularnie dotykają katastrofy i klęski żywiołowe (powodzie, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, pożary). Nierzadko w ich wyniku ludność zmuszona jest do przesiedlenia się do innego, bardziej bezpiecznego regionu. Obecnie w Gruzji brakuje jednak wyszkolonej kadry, która w sposób szybki i zdecydowany reagowałaby na te zagrożenia. Przeszkolona dzięki polskiej pomocy grupa ratownictwa wysokościowego będzie w stanie samodzielnie podejmować działania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, a także prowadzić dalsze szkolenia – podnosić kompetencje i kwalifikacje pozostałych ratowników na terenie całego kraju.

Projekt zakłada wsparcie Departamentu Sytuacji Nadzwyczajnych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji w obszarze pracy ratowników na wysokościach w terenie otwartym i podziemnym (studnie, kanały itp.). Projekt skierowany jest do ratowników, którzy biorą czynny udział w akcjach prowadzonych podczas katastrof oraz klęsk żywiołowych. Drugą grupę docelową stanowią osoby odpowiedzialne za nadzór nad ratownikami w Gruzji, czyli kierownictwo Departamentu Sytuacji Nadzwyczajnych gruzińskiego MSW oraz przedstawiciele administracji państwowej Gruzji związani z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa publicznego.

w górę

Tagi