Polska pomoc

 

Rozwój kompetencji informatycznych lokalnych liderów oraz młodzieży społecznie zaangażowanej w slumsach Nairobi, Kenia

W okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2010 r. Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia we współpracy z Kawangware Vision Centre zrealizowała projekt, który miał za zadanie podniesienie poziomu życia oraz rozwój umiejętności informatycznych i podniesienie kwalifikacji osobistych i zawodowych dzieci i innych osób społecznie zaangażowanych w slumsach Nairobi, stolicy Kenii. Wolontariusz przebywał w Kenii przez trzy miesiące, a następnie realizował działania edukacyjne w Polsce.

Bezpośredni cel projektu, którym było przekazanie przez wolontariusza młodym Kenijczykom praktycznych umiejętności informatycznych realizowany był w drodze szkoleń odbywających się w dwóch lokalnych organizacjach partnerskich wykonawcy projektu: Kawangware Vision Centre (KVC) oraz Kibera Community Youth Programme (KCYP). Szkolenia rozpoczęły się pod koniec lipca.

W KCYP została podjęta współpraca z organizacją Nairobits specjalizującą się w prowadzeniu zajęć komputerowych w slumsach, jednak zajęcia w ramach jej programu nauczania były bardzo teoretyczne, na czym zaważył fakt, iż uczestnicy szkoleń mieli do dyspozycji jedynie kilka działających komputerów. Wolontariusz przeprowadził komponent zajęć dotyczący użytkowania komputera i Internetu oraz darmowych programów dostępnych w sieci. Następnie została przeprowadzona rekrutacja w szkołach w Kiberze na zajęcia komputerowe dla dzieci, które odbyły się pod koniec sierpnia.

W KVC pierwsza część szkolenia miała charakter praktyczny – przeszkolenie w zarządzaniu kafejką internetową, skierowane do wybranego personelu kafejki. Następnie zostało zorganizowane szkolenie dla młodzieży poświęcone projektowaniu stron internetowych przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi. Wynikiem zajęć były projekty stron internetowych przygotowane przez uczestników kursu. Autor najlepszego projektu został zaproszony do udziału w drugiej części szkolenia – pomocy przy budowie strony dla organizacji KVC. Jednocześnie przeprowadzono warsztat teoretycznej budowy strony, czyli prace nad jej wyglądem i zawartością. Zajęcia trwały przez dwa tygodnie, a następnie została uruchomiona strona internetowa Kawangware Vision Centre. Jej promocja odbyła się w dniu 25 września 2010 r., kiedy zorganizowano wydarzenia podsumowujące warsztaty.

Ostatnim szkoleniem poprowadzonym przez wolontariusza był warsztat skierowany do liderów społecznych. Wzięło w nim udział siedem osób, które zdobyły praktyczne umiejętności pozwalające im na skuteczniejsze podejmowanie lokalnych inicjatyw.

W ramach zrealizowanej przez wolontariusza po powrocie do kraju inicjatywy edukacyjnej powstało kilkadziesiąt prac plastycznych, plakaty społeczne, plansze informacyjne i roll-upy projektowe, a w styczniu 2011 r. dodatkowo została zainagurowana wystawa prac dzieci.