Polska pomoc

 

Rozwój dla sztuki

Liczący około 380 tysięcy mieszkańców Mohylew jest trzecim pod względem wielkości populacji miastem na Białorusi. Jest położony we wschodniej części kraju nad rzeką Dniepr.

Państwowa Szkoła Średnia nr 2 w Mohylewie jest jedyną placówką o profilu artystycznym na terenie całego obwodu mohylewskiego. Celem projektu było wsparcie możliwości rozwojowych tej instytucji. Przeprowadzony został remont pomieszczenia należącego do szkoły (m.in. remont podłóg, instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi), w którym utworzono salę wystawową - galerię. Ponadto kupiono wyposażenie sali wystawowej (meble, stelaże) oraz piec do wypalania ceramiki artystycznej.

Wszystkie przeprowadzone prace oraz zakup urządzeń zwiększają potencjał rozwoju profilu artystycznego tej unikalnej w warunkach białoruskich placówki edukacyjnej. Podjęte działania umożliwiły też utworzenie stałej ekspozycji prac uczniów szkoły.

Wartość projektu wyniosła 112 722 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).