Polska pomoc

Rozbudowa potencjału szkoły dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w Poreciu

Projekt „Integracja społeczna młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - Porecie” powstał we współpracy z białoruską szkołą-internatem w Poreciu. Ośrodek, będący placówką specjalną, podejmuje programy edukacji specjalnej dla dzieci-sierot z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

W ramach projektu zostały zmodernizowane dwa pomieszczenia pracowni warsztatowej oraz zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne w przygotowaniu uczniów do profesji – budowlaniec. Projekt, zrealizowany przy wsparciu Ambasady RP w Mińsku, miał na celu zapewnienie właściwego rozwoju niepełnosprawnych dzieci oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia po ukończeniu szkoły średniej.

Zwiększenie aktywności zawodowej wychowanków jest ważnym obszarem samorealizacji, prowadzącym do podejmowania inicjatyw twórczych. Poprawa bazy techniczno-materialnej stwarza zaś odpowiednie warunki do usamodzielniania się. Zdobycie konkretnych umiejętności daje niepełnosprawnym szansę na znalezienie w przyszłości pracy, ale co ważne - zwiększa ich zdolności komunikacyjne i integrację społeczną.

w górę

Tagi