Polska pomoc

 

Renowacja amfiteatru w mieście Spitak

Celem projektu było stworzenie wspólnej przestrzeni pozwalającej na obywatelską integrację społeczności miasta Spitak. Dzięki podjętej inicjatywie mieszkańcy będą mogli spędzać wspólnie czas, uczestnicząc w wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, a poprzez to społeczność  lokalna uzyska impuls do podejmowania wspólnych działań.

W mieście Spitak, położonym w północnej Armenii (prowincja Lori) nad rzeką Pambak, brakowało przestrzeni publicznej przeznaczonej dla lokalnej społeczności. Badania dotyczące oceny potrzeb mieszkańców wykazały, że dla 62% respondentów najważniejszą siłą miasta jest wspólnota. Z kolei 54% uważa, że wzajemna współpraca mieszkańców i stworzenie miejsc, gdzie społeczność może się gromadzić jest najlepszym sposobem na „wzmocnienie ducha Spitak”.

Projekt skupiał się na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla całej społeczności. Wyremontowano i przebudowano amfiteatr, zainstalowano system nagłośnienia. Władze miasta Spitak sfinansowały prace związane z oczyszczeniem parku wokół amfiteatru, uporządkowaniem alejek oraz nasadzeniem roślin. W efekcie przeprowadzenia projektu stworzono przyjazną przestrzeń dla całej społeczności, gdzie organizowane są koncerty i spotkania. Jest też to zachętą dla mieszkańców do wychodzenia na zewnątrz i uczestniczenia w życiu miasta.

Wartość projektu wyniosła 41 749 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).