Polska pomoc

 

Remont szkoły podstawowej oraz pomoc w powrocie do domów osobom poszkodowanym przez powódź w Szamcu w Bośni i Hercegowinie

Nadejście obszaru niskiego ciśnienia Yvette nad Półwysep Bałkański spowodowało ulewne opady 14 i 15 maja 2014, które szybko doprowadziły do wylania rzek i potoków. Powodziami zostały dotknięte Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz południowo-zachodnia część Chorwacji. W Bośni i Hercegowinie powódź zniszczyła wiele pól i budynków w dolinach rzek Bosna, biegnącej ze środkowej części Bośni na północ, Sawa na granicy Bośni i Chorwacji oraz Drina na granicy Bośni i Serbii. Ulewy i powodzie dotknęły głównie północną i północno-wschodnią część Bośni i Hercegowiny, którą zajmuje Republika Serbska, enklawy bośniackie i chorwackie na granicy chorwackiej oraz Dystrykt Brčko.

Šamac jest miastem liczącym 8 do 10 tysięcy mieszkańców, położonym u ujścia rzeki Bosny do Sawy. Miasto znalazło się pod wodą, której głębokość miejscami dochodziła do trzech metrów. W innych częściach miasta domy zostały zalane do wysokości ok. 2 metrów, niszcząc mieszkania położone na parterze oraz budynki użyteczności publicznej (w tym szkołę podstawową). Ze względu na położenie miasta w niecce pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi a nasypem kolejowym, miejscowość ta była pod wodą przez prawie dwa tygodnie.

Remont szkoły podstawowej oraz pomoc w powrocie do domów osobom poszkodowanym przez powódź w Szamcu w Bośni i Hercegowinie

PCPM rozpoczęło działania w dwóch obszarach wymagających najszybszej reakcji w drugim etapie interwencji po majowej powodzi:

  • Doposażenie szkoły podstawowej i liceum w Šamacu oraz szkoły podstawowej w Domaljevać. W ramach uruchomionej pomocy, zakupiono ławki, krzesła, tablice, niezbędne wyposażenie klas a także dokonano drobnych remontów. Renowacja szkół w Šamacu i Domaljevać jest podyktowana nie tylko troską o miejscowe dzieci, lecz przede wszystkim koniecznością zapewnienia im kontynuacji nauki. Szkoły podstawowe oraz liceum, do której uczęszcza łącznie ponad 1100 dzieci to jedyne tego rodzaju placówki w całym mieście. W ramach projektu PCPM udzieliło wsparcia na kwotę ponad 95 000 PLN.
  • Pomoc w powrocie do domów uszkodzonych przez powódź.Największą potrzebą pomocową w Šamacu, jak i na innych obszarach Bośni i Hercegowiny zidentyfikowaną przez zespół PCPM była pomoc powodzianom w powrocie do domów w drugiej połowie lata i wczesną jesienią 2014 roku tak by zdążyć przed nadchodzącą zimą. Dzięki programowi finansowanemu przez Polską Pomoc 91  rodzin z Šamaca i 9 wsi z gminy Šamac i Domaljevać – Šamac otrzymało wsparcie w zakresie:
    • podstawowych remontów w tym malowanie ścian, gipsowanie, suszenie, zakup cementu, farb, instalacja podług
    • zakupu oraz instalacja drzwi i okien
    • wyposażenia domu (lodówki, piecie grzewcze, kuchenki, łóżka, pralki)
    na łączną kwotę ponad 118 900 PLN.