Polska pomoc

 

Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie

Projekt zakłada wzmocnienie wsparcia dla dzieci ulicy w Gruzji, które dorastając w warunkach biedy, tracą szanse na normalne życie. W Gruzji ponad połowa rodzin żyje w ubóstwie. Dzieci żyją na ulicy, nie uczęszczają do szkoły, a domy dziecka są przepełnione. Oficjalne dane wskazują, że z ogólnej populacji 4.500.000, 1.637.367 osób w Gruzji żyje poniżej granicy ubóstwa. 240.955 z nich to dzieci w wieku 6-18 lat.

Wielu nastolatków jest narażonych na przestępstwa, przemoc, nadużycia oraz uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Państwowe placówki socjalne nie są w stanie zapewnić pomocy wszystkim dzieciom, dotkniętym tymi problemami. Projekt przewiduje zapewnienie placówkom dodatkowego wsparcia organizacyjnego, przeprowadzenie koniecznych remontów adaptacyjnych i dostarczenie poszczególnym ośrodkom brakującego sprzętu i wyposażenia.

Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie

 

Projekt był realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2013 roku i zakładał wzmocnienie wsparcia dla gruzińskich dzieci, które dorastają w warunkach biedy. Celem projektu było wzmocnienie placówek Caritas dla dzieci, które powstały w ramach deinstytucjonalizacji systemu, czyli przenoszenia dzieci z państwowych, wieloosobowych instytucji opiekuńczych. Elementem tej strategii są także działania prewencyjne wobec ubogich dzieci, które mają zapobiegać ich marginalizacji społecznej. W ramach projektu wsparcie otrzymało ponad 500 dzieci ulicy bądź pochodzących z rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa.

W ramach projektu zapewniono sześciu typom placówek dla dzieci dodatkowe wsparcie organizacyjne oraz przeprowadzono konieczne remonty adaptacyjne wraz z dostarczeniem niezbędnego sprzętu. Grupy mobilne patrolują przez całą dobę ulice Tbilisi, stolicy Gruzji w poszukiwaniu samotnych dzieci. Dzieci te mogą skorzystać z domu dziennego pobytu, gdzie otrzymają specjalistyczną pomoc, możliwość rozwoju swoich umiejętności oraz pomoc doraźną. Taki dom oferuje wsparcie tylko w ciągu dnia, dlatego w  ramach projektu został zaadaptowany budynek na potrzeby tranzytowego domu dziecka. W tym ośrodku podejmowana przez pracowników terapeutyczna praca z dziećmi ma je przygotować do powrotu do biologicznej rodziny albo do zamieszkania w rodzinnym domu dziecka. Dla dzieci niepełnosprawnych przewidziany jest specjalnie przygotowany integracyjny dom dziecka. Ostatnią instytucją procesu reintegracji są tranzytowe mieszkania, których zadaniem jest pomoc młodzieży po 18 roku życia opuszczającej rodzinne domy dziecka.