Polska pomoc

Recykling odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim

Po latach przemian gospodarczych Podole, jak i inne regiony Ukrainy zmaga się z problemem zbyt niskiego poziomu recyklingu odpadów. Według  ekspertów ukraińskiej prasy na terytorium Ukrainy składowanych jest ponad 30 mld ton odpadów przemysłowych i komunalnych zajmujących powierzchnię ok. 160 tys. ha. Dlatego podejmując się realizacji  projektu Stowarzyszenie Integracja Europa–Wschód nawiązało współpracę z gronem ekspertów i naukowców, a także z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w działalności na rzecz recyklingu odpadów. Dzięki zorganizowanym w Polsce i na Ukrainie seminariom i warsztatom oraz międzynarodowym wizytom studyjnym ukraińskie przedsiębiorstwa otrzymały „know–how” całego procesu inwestycyjnego i technologicznego instalacji do recyklingu odpadów. Poparte to zostało wieloletnim doświadczeniem polskich firm zaproszonych do projektu.

Podczas jednego z seminariów dyrektor przedsiębiorstwa „Kryżipolikomunserwis” Wasyl Kołodij stwierdził: „W Europie kupowane są surowce wtórne dla recyklingu, u nas zakopuje się je w ziemi”. Według nieoficjalnych statystyk na Winnicczyźnie co roku zakopywanych jest około 40 mln hrywien w postaci odpadów stałych, które można by przecież poddać recyklingowi. 

Podjęty został także problem kar i mandatów. Na przykład w Polsce za wyrzucenie jednej małej, zużytej baterii grozi mandat. Uczestnicy zaznaczyli, że wprowadzenie mandatów i kar na Ukrainie zachęciłoby ludzi do segregacji i utylizacji śmieci i odpadów. 

W trakcie realizacji projektu utworzono serwis EKOOPERACJA.EU jako narzędzie promocji i wymiany doświadczeń ww. firm. Serwis ma na celu wpierać rozpoczętą współpracę, promować firmy biorące udział w projekcie, a także być źródłem wiedzy nt. możliwości realizacji inwestycji w recykling odpadów w Polsce i na Ukrainie. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez ukraińskich ekspertów oraz przedsiębiorców zajmującym się recyklingiem odpadów, Stowarzyszenie Integracja Europa–Wschód w 2013 roku rozpoczęło realizację działań związanych ze zbiórką zużytych baterii w Winnicy.

 

Projekt  „EKO-OPERACJA. Polsko - ukraińskie partnerstwo na rzecz recyklingu odpadów w obwodzie winnickim i chmielnickim” realizowany był przez Stowarzyszenie Integracja Europa–Wschód z Kielc. Jego koszt całkowity wyniósł 166 350 zł, w tym dofinansowanie ze środków MSZ wyniosło 135 530 zł.

w górę

Tagi