Polska pomoc

 

Razem z Ukrainą – pomoc humanitarna w zakresie przygotowania osób wewnętrznie przesiedlonych do zimy

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw, planowane jest polepszenie warunków bytowych, zapewnienie niezbędnej pomocy i zasobów dla godnego funkcjonowania oraz udzielenie wsparcia rzeczowego w zakresie przygotowania do zimy osób wewnętrznie przesiedlonych na terenie obwodu dniepropietrowskiego. Organizacja planuje wspólnie z partnerem lokalnym zakupić i dostarczyć niezbędną pomoc humanitarną dla 300 rodzin wewnętrznie przesiedlonych zamieszkujących okolice Łucka, Dniepropietrowska, Nowomoskowska, Werchniodniprowska, Dnieprodzierźyńska i Nikopola.

Pomoc w pierwszej kolejności zostanie skierowana do rodzin z dziećmi, do osób niepełnosprawnych, do osób, które nie zabrały ze sobą rzeczy na zimę i do osób, które wcześniej nie otrzymały żadnej pomocy.

Pomoc humanitarna rozdzielana będzie w pięciu centrach. Uchodźcy zostaną zaopatrzeni w paczki żywnościowe, środki higieny, odzież zimową, koce, pościel, kołdry, śpiwory.