Polska pomoc

Ratownicy Maltańscy szkolą strażaków w Mołdawii

Dwuletni projekt rozwojowy pod nazwą „Budowa kompetencji ratowniczych straży pożarnej w Mołdawii” powstał z inicjatywy Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna oraz Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Mołdawii - instytucji rządowej odpowiedzialnej m.in. za służbę pożarniczą (szkolenie, organizacja, wyposażenie i działalność operacyjna), obsługę centrów powiadamiania kryzysowego, w tym za obsługę numeru alarmowego 112. Partnerowi podlega centrala, 19 oddziałów regionalnych i 34 jednostki ratownictwa, w których pracuje 2260 osób, w tym 1200 zawodowych strażaków.

Realizacja projektu opartego na 4 filarach: transferze wiedzy, dostawach sprzętu, ćwiczeniach ratowników i wymianie doświadczeń, potrwa do końca 2020 r.  W tym czasie w kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy weźmie udział 100 strażaków – jest to blisko 10 proc. wszystkich liniowych strażaków w Mołdawii. Kursy będą prowadzić doświadczeni ratownicy medyczni z Polski od kilku lat związani z Maltańską Służbą Medyczną. Dodatkowo część absolwentów kursów weźmie udział w specjalistycznych szkoleniach z ratownictwa w strefach zagrożenia i dowodzenia w czasie wypadku masowego, prowadzonych przez instruktorów Państwowej Straży Pożarnej. Odbędą się także kursy trenerskie, dzięki którym strażacy będą mogli we własnym zakresie prowadzić szkolenia z podstawowej pierwszej pomocy dla swoich kolegów oraz dla szkół, organizacji społecznych i instytucji.

W czasie realizacji projektu przekazane zostaną również 34 zestawy sprzętu ratownictwa medycznego: plecaki PSP R1, deski ratownicze, szyny Kramera i dodatkowo  wyposażone 2 namioty ratownicze do zabezpieczenia wypadków masowych oraz 9 automatycznych defibrylatorów. Mołdawianie otrzymają komplet profesjonalnego sprzętu szkoleniowego, w tym manekiny do nauki resuscytacji i szkoleniowe AED.

„Chcemy wykorzystać doświadczenie, jakie zdobyliśmy we współpracy ze Służbą Maltańską Ukrainy. Przez 4 lata, korzystając z funduszy programu Polska pomoc, wspieraliśmy naszych przyjaciół w budowie struktur ratownictwa ochotniczego. Wiemy jak prowadzić złożone projekty międzynarodowe, a to bezcenny kapitał” – powiedział Marcin Świerad, prezes zarządu Fundacji Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna.

Projekt uzupełnia działania innych donatorów w Mołdawii, m.in. projekt UNDP dotyczący "Ograniczenia zagrożeń klimatycznych i katastrof w Mołdawii" czy też działania rządu litewskiego poświęcone "Wzmocnieniu zdolności ratowniczych w służbie ochrony ludności w czasie katastrof" oraz rządu tureckiego dot. szkolenia instruktorów BSL (Basic Life Support) dla służb ratowniczych.

Realizacja projektu została poprzedzona analizą stanu ratownictwa Straży Pożarnej Mołdawii, której efektem jest określenie potrzeb sprzętowych oraz szkoleniowych partnerów projektu.

Więcej informacji na stronie: https://fmsm.pl/ratownicy-maltanscy-beda-szkolic-strazakow-w-moldawii/

w górę

Tagi