Polska pomoc

Raport ws. wdrożania Europejskiego Konsensusu ws. Pomocy Humanitarnej

Raport ws. wdrożenia Europejskiego Konsensusu ws. Pomocy Humanitarnej w roku 2012

W grudniu 2007 roku Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Radą UE  podpisały wspólnie Europejski Konsensus ws. Pomocy Humanitarnej. Dokument ten stanowi odpowiedź na zmianę realiów w obszarach działania europejskich organizacji świadczących pomoc humanitarną.

Rok 2012 był dla Unii Europejskiej, jako największego dawcy pomocy humanitarnej na świecie, okresem wytężonej pracy. W wyniku konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i innych sytuacji kryzysowych miliony osób na całym świecie znalazły się w potrzebie pomocy. Działając na rzecz ochrony życia i godności ludzkiej oraz stworzenia podstawowych warunków do ponownego rozpoczęcia normalnego funkcjonowania, UE starała się wcielać w życie postanowienia Konsensusu. Rezultaty tych działań, również tych realizowanych przez Polskę, opisane zostały w publikowanym po raz drugi Raporcie ws. Wdrożenia Europejskiego Konsensusu ws. Pomocy Humanitarnej, dostępnym na stronie internetowej DG ECHO.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu: http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_en.htm.

w górę

Tagi