Polska pomoc

Raport nt. CERF w 2010 r.

Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA) opublikowało roczny raport nt. Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego w 2010. UN OCHA jest agendą ONZ odpowiedzialną za koordynację międzynarodowych działań humanitarnych. Jednym z zadań UN OCHA jest zarządzanie Centralnym Funduszem Reagowania Kryzysowego (CERF).

CERF został powołany na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ z grudnia 1991 roku jako kluczowy instrument koordynacji pomocy humanitarnej. Ze środków zgromadzonych w Funduszu - w zależności od oceny potrzeb ludności dotkniętej przez daną sytuację kryzysową - dofinansowywane są programy humanitarne agend ONZ oraz innych organizacji zaangażowanych w reagowanie na kryzysy humanitarne.

W 2010 r. środki CERF zostały przeznaczone na finansowanie działań będących reakcją na niemal wszystkie większe kryzysy humanitarne, a także innych operacji, którym media poświęciły mniej uwagi. Środki w wysokości 415 mln USD - przeznaczone za pośrednictwem CERF dla agend humanitarnych - umożliwiły udzielenie pomocy ponad 22 milionom ludzi w 45 krajach. W ubiegłym roku dziesiątki krajów, przedsiębiorstw i osób prywatnych przekazało w sumie ponad 430 mln USD do CERF, co jest przejawem solidarności społeczności międzynarodowej w okresie kryzysu gospodarczego.

Polska przekazuje corocznie wpłaty do Funduszu od początku jego istnienia. Łącznie w latach 2006-2010 wpłaty dokonane przez Polskę do CERF wyniosły ok. 1,2 mln USD.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/cerf-releases-2010-annual-report

w górę

Tagi