Polska pomoc

Przetrwają zimę dzięki Polskiej pomocy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej przystosowuje obozowiska syryjskich uchodźców do zimy.

Północna część Libanu, górzyste Arsal. 155 obozowisk, każde liczy od kilku do kilkuset namiotów, a niektóre nawet do 5000. To tu przebywają uchodźcy z Syrii. Problemem jest zbliżająca się zima. Namioty są nietrwałe i łatwopalne, a zimą nie zapewniają ciepłego schronienia. Bez poprawy ich stanu, uchodźcy narażeni są na wyziębienie, a w skrajnych przypadkach nawet na śmierć. Z uwagi na niższe koszty utrzymania i bliskość krewnych - libańskich mieszkańców miasta, Syryjczycy wybierają obozowiska w Arsal.

Namiot w Arsal w Libanie Fot. Aleksandra Rutkowska/PCPM

Eksperci PCPM z przedstawicielami Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees) sprawdzają stan techniczny schronień i wybierają te, które wymagają natychmiastowej renowacji. Rozpoczęto naprawę 1600 namiotów i budowę takiej samej liczby nowych. Dodatkowo zostaną one wyposażone w punkty strażackie z gaśnicami, piaskiem i narzędziami do tłumienia i gaszenia pożarów. Instruktorzy Fundacji szkolą Syryjczyków, jak walczyć z ogniem w namiotach.

Montowanie płachty na namiot w obozie Arsal w Libanie Fot. Aleksandra Rutkowska/PCPM

W ostatnich dniach rozpoczęła się również dystrybucja pierwszych pakietów pomocowych dla uchodźców. Otrzymają oni 7400 płacht plastikowych oraz niezbędne materiały do wzmocnienia konstrukcji namiotów i ich izolacji.

Projekt realizuje Fundacja PCPM przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach polskiej współpracy rozwojowej i programu Polska pomoc.

 

w górę

Tagi