Polska pomoc

 

Przeprowadzenie cyklu szkoleń, zorganizowanie wizyt studyjnych oraz opracowanie i wydanie publikacji dla pracowników nowo powstającego organu antymonopolowego w Gruzji

Gruzja przeprowadzała szereg reform gospodarczych, w ramach których planowane było m.in. utworzenie niezależnego organu antymonopolowego oraz nowelizacja przepisów dotyczących wolnego handlu oraz prawa konkurencji. Proponowane zmiany w zakresie praktyk ograniczających konkurencję wzorowane były m.in. na rozwiązaniach polskich i niemieckich. Do tej pory kompetencje w zakresie ochrony konkurencji były przydzielone do jednostki strukturalnie podległej Ministerstwu Gospodarki i Rozwoju w Gruzji.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń, zorganizowanie wizyt studyjnych oraz opracowanie i wydanie publikacji dla pracowników nowo powstającego organu antymonopolowego w Gruzji

W lutym 2013 roku odbyła się dwudniowa wizyta studyjna przedstawicieli nowo powstającego gruzińskiego organu antymonopolowego w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Warszawie. Celem spotkania było zapoznanie się uczestników z polskim systemem ochrony konkurencji w kontekście zmian instytucjonalnych w Gruzji. Ponadto na przełomie kwietnia i maja 2013 roku przedstawiciel UOKiK wziął udział w międzynarodowym okrągłym stole w Tbilisi dotyczącym zmian w zakresie prawa antymonopolowego w Gruzji, w tym utworzenia niezależnego organu antymonopolowego.

Przeprowadzenie cyklu szkoleń, zorganizowanie wizyt studyjnych oraz opracowanie i wydanie publikacji dla pracowników nowo powstającego organu antymonopolowego w Gruzji

Zgodnie z założonym planem przeprowadzono cztery sesje szkoleniowe, zorganizowano trzy tygodniowe wizyty eksperckie, jedną wizytę studyjną w Warszawie, a także opracowano publikację z dziedziny prawa ochrony konkurencji. Efektem tych działań było podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników organu antymonopolowego Gruzji.