Polska pomoc

Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wizytą w Warszawie

Działalność Funduszu Powierniczego na rzecz Pomocy Technicznej w ramach Partnerstwa Wschodniego (EPTATF) była głównym tematem spotkania przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie 30 listopada 2015 r. Resort spraw zagranicznych reprezentował podsekretarz stanu Konrad Pawlik.

Powołany w 2010 r. Fundusz EPTATF jest zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Głównym jego zadaniem jest wsparcie działań EBI przy realizowanych projektach w krajach Partnerstwa Wschodniego m.in. poprzez zapewnienie doradztwa technicznego. Polska jest jednym z głównych donatorów EBI.

Podczas spotkania potwierdzono chęć dalszej współpracy w zakresie rozwoju lokalnego sektora prywatnego oraz infrastruktury społeczno-gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem państw Partnerstwa Wschodniego. Wszystkie te cele pokrywają się z obszarami priorytetowymi polskiego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. W spotkaniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Finansów.

w górę

Tagi