Polska pomoc

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Wysp Ssese w Ugandzie

Projekt realizowany jest na Wyspach Ssese, w położonym w południowo zachodniej części Ugandy, na jeziorze Wiktorii, regionie Kalangala, obejmującym 84 wyspy, z których 64 są niezamieszkałe. Region charakteryzuje się najwyższym w całej Ugandzie wskaźnikiem zakażeń HIV. Duża umieralności na AIDS, malarię, gruźlicę spowodowała, że w Ugandzie wzrasta liczba sierot i występuje zjawisko zwane „dzieci głowami rodzin” (ang. childheaded families). Głównymi problemami społecznymi jest przemoc domowa, niewystarczająca ilość węzłów sanitarnych, niski poziom edukacji.

Jednym z czynników, który może poprawić jakość życia mieszkańców wysp jest podnoszenie jakości edukacji oraz wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Wysp Ssese w Ugandzie

Realizacja projektu odbywa się w okresie od 18 czerwca do 31 grudnia. Wolontariusze prowadzą działania projektowe w miejscowości Kalangala na wyspie Buggala w Ugandzie od 15 lipca do 23 grudnia 2014. Projekt zawiera komponent inicjatywy edukacyjnej.

Organizacją wysyłającą jest Fundacja Usłyszeć Afrykę, a organizacją przyjmującą Uganda Red Cross Society.

Głównym celem realizowanego projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży z okręgu Kalangala w Ugandzie poprzez podniesienie jakości oferowanej im edukacji oraz zwiększenie szans na samodzielność życiową beneficjentów uczestniczących w projekcie, dzięki przeprowadzonym przez wolontariuszy warsztatom z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii.

Działania projektowe zawierają komponenty warsztatowe, rozwijające umiejętności i talenty dzieci i młodzieży., których celem będzie zapobieganie i ochrona przed zagrożeniami jakie niesie egzystencja w narażonym na wykluczenie społeczne środowisku. Nieumiejętnie spożytkowany czas wolny, brak możliwości rozwoju osobistego sprzyjają dążeniu do łatwej rozrywki, która często kończy się uzależnieniem bądź zakażeniem wirusem HIV. Zakłada się, że działania edukacyjne i kulturalne z dziećmi i młodzieżą, happeningi oraz indywidulana praca z poszczególnymi osobami w formie counsellingu spowoduje zmianę postaw młodzieży wyrażającą się w przyjęciu pozytywnych zachowań, wzorców i nawyków.

Ważnym elementem realizacji projektu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości młodych ludzi zamieszkujących Kalangala. Umiejętność gospodarowania pieniędzmi i rozwój własnej przedsiębiorczości są niezwykle ważne w środowisku, gdzie brak pracy nie pozwala na rozwój zawodowy i nie daje perspektyw na samodzielność. Podczas warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy, ich uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu marketingu, produkcji i sprzedaży pamiątek odwiedzającym wyspę turystom.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są: uczniowie ze szkoły podstawowej Kinymra i średniej – Bishop Dunstan, uczennice zagrożone wykluczeniem społecznym z ośrodka Kalaya Youth Training Center, młodzież ze Szkoły Rolniczej Farm Institute, młodzież z lokalnej Gender Group.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z Wysp Ssese w Ugandzie

W ramach działań projektowych wolontariusze prowadzili szkolenia, warsztaty i zajęcia, które miały na celu aktywizację mieszkańców Wysp Ssese w Ugandzie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wolontariusze przeprowadzili 176 godzin zajęć z języka angielskiego w grupie 100 osób z okręgu Kalangala, dzięki czemu poprawili znajomość tego języka wśród dzieci i młodzieży. Dzięki warsztatom artystycznym 44 uczniów szkoły podstawowej mogło rozwinąć swoje talenty plastyczne. Wolontariusze zorganizowali również warsztaty z tworzenia wyrobów pamiątkarskich oraz z podstawowych umiejętności handlowych dla 69 osób, które pomogą młodym ludziom podjąć pracę w przemyśle turystycznym. Podczas warsztatów rozwojowych, które odbywały się indywidualnie oraz grupowo, 60 osób miało możliwość odnalezienia i rozwoju swojego talentu. Ponadto, wolontariusze przeprowadzi zajęcia sportowe dla 34 dzieci z okręgu Kalangala, 22 godziny warsztatów kulinarnych dla 21 osób, a także warsztaty dotyczące podstaw ekonomii i efektywnego zarządzania pieniędzmi dla 44 osób.

Wolontariusze przeszkolili także liderów Młodzieżowych Klubów Czerwonego Krzyża z zakresu organizowania eventów i happeningów, a 6 pracowników Czerwonego Krzyża na temat social media i zbierania funduszy w internecie. Uczestnicy warsztatów mogli szkolić się podczas happeningów artystycznych i sportowych zorganizowanych przez wolontariuszy w celu zintegrowania lokalnej społeczności.

W ramach inicjatywy edukacyjnej wydano 200 kalendarzy wraz ze scenariuszem zajęć, poświęconych dostępowi do edukacji na wyspach Ssese w Ugandzie. Kalendarz i scenariusze skierowane są głównie do nauczycieli i uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Materiały rozesłano do 200 szkół podstawowych w całej Polsce oraz zamieszczono na stronie internetowej Fundacji Usłyszeć Afrykę. Ponadto, Fundacja zorganizowała wystawę fotografii poświęconej dostępowi do edukacji na wyspach Ssese.