Polska pomoc

Propozycje działań projektowych w Mołdawii

W celu uzyskania wysokiego poziomu jakości oferty projektowej na rzecz Mołdawii w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej oraz uczynienia jej bardziej spójną i efektywną, DWR MSZ we współpracy z ekspertami pozarządowymi przygotował dokument pomocniczy dla polskich podmiotów zainteresowanych realizowaniem w tym kraju projektów z zakresu rozwoju regionalnego i decentralizacji oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Propozycje działań projektowych w Mołdawii. Dokument pomocniczy.

w górę

Tagi