Polska pomoc

 

Promocja zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) – kontynuacja

Arunachal Pradesh to najdalej wysunięty na wschód stan kraju, zamieszkały przez ludność plemienną. Szacuje się, że mieszkańcy Arunachal posługują się około 90 różnymi językami. Z przyczyn geograficznych i historycznych rejon ten był izolowany od głównej części subkontynentu indyjskiego. Nadal dostęp do stanu jest ograniczony i wymaga specjalnego pozwolenia (nawet od obywateli indyjskich). Ludność plemienna w Indiach stanowi nieuprzywilejowaną część społeczeństwa. W przeszłości pozostawała wyjęta poza system kastowy, co nadal odbija się na gorszej pozycji społecznej tych grup. Mieszkańcy północno-wschodnich Indii są dodatkowo narażeni na dyskryminację na podłożu rasistowskim. W Arunachal poniżej poziomu ubóstwa żyje około 34% ludności. Wskaźnik analfabetyzmu w Arunachal to 27% dla mężczyzn i 41% dla kobiet (dane z 2011 r.).

Brak dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej jest poważnym problemem dla mieszkańców Arunachal Pradesh. Projekt z programu Wolontariat Polska Pomoc 2014, którego niniejszy projekt stanowi kontynuację, był realizowany od lipca do grudnia 2014. Projekt ten skupiał się na programie edukacji w zakresie profilaktyki najczęstszych chorób.

Promocja zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) – kontynuacja

Projekt realizowany będzie w okresie od 20 lipca do 31 grudnia 2015 roku. Wolontariusze będą przebywali w okresie 15 września–21 grudnia 2015 roku w rejonie Arunachal Pradesh (Indie). Organizacją wysyłającą jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a partnerem lokalnym organizacja Seva Kendra Arunachal East.

Bezpośrednimi celami realizacji projektu są: podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców Arunachal i wzmocnienie działalności Seva Kedra.

Beneficjantami projektu będą mieszkańcy wschodniej części Arunachal Pradesh. Jest to jeden z najbiedniejszych stanów Indii. Takie wskaźniki jak wskaźnik analfabetyzmu czy ilości osób żyjących poniżej 1 dolara dziennie są w tym regionie wyższe niż dla całych Indii. Mieszkańcy tych terenów to ludność plemienna, dyskryminowana w społeczeństwie kastowym i spotykająca się w centralnych Indiach z problemem rasizmu. Z powodu braku możliwości korzystania z profesjonalnej opieki zdrowotnej borykają się oni z wieloma problemami zdrowotnymi.

Projekt służy realizacji Priorytetu 16 – ochrona zdrowia.

Promocja zdrowia w Arunachal Pradesh (Indie) – kontynuacja

Projekt realizowany był w okresie 20 lipca – 31 grudnia 2015 r. 2 wolontariuszki – pielęgniarka i ratownik medyczny - przebywały w Indiach od 15 września do 21 grudnia 2015 r.

Założone rezultaty projektu zostały osiągnięte. 977 mieszkańców Arunachal brało udział w 16 zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki, dzięki czemu zwiększyło swoją wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy i profilaktyki rozprzestrzeniania się chorób. Szkoły, których uczniowie brali udział w szkoleniach z pierwszej pomocy, otrzymały zestawy pierwszej pomocy, które umożliwią pomoc przy codziennych urazach na terenach tych placówek. Dzięki przygotowaniu filmu instruktażowego, do wykorzystania w programie prowadzonym w szkołach przez policję w Miao, także po zakończeniu projektu pierwsza pomoc będzie częścią programów warsztatów w Arunachal.

Pielęgniarki pracujące w Seva Kendra uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym prowadzenia zajęć edukacji medycznej, dzięki czemu w przyszłości będą mogły lepiej prowadzić zajęcia promocji zdrowia.

Dzięki włączeniu się wolontariuszek w przygotowanie i prowadzenie obozów medycznych, możliwe było zorganizowanie punktów konsultacyjnych w wioskach Arunachal Pradesh, gdzie brak jest podstawowej opieki medycznej.