Polska pomoc

Projekty samorządów terytorialnych z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2007 r.

Informacja o projektach samorządow terytorialnych
z zakresu programu pomocy zagranicznej w 2007 r.

W 2007 roku do MSZ wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie lub sfinansowanie projektów organów samorządowych na realizację działań z zakresu polskiej pomocy zagranicznej i współpracy międzynarodowej w łącznej kwocie ponad 9.000.000 PLN.

 

Zakres terytorialny

Projekty samorządów terytorialnych, których oczekiwało Ministerstwo Spraw Zagranicznych miały obejmować działania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej w następujących krajach: Afganistan, Białoruś, Gruzja, Irak, Mołdowa, Ukraina, Federacja Rosyjska, Państwa Azji Środkowej i Kaukazu Południowego.

Zakres tematyczny a zaakceptowane wnioski

Zakres tematyczny działań pomocowych skierowanych do ww. krajów i regionów obejmował m.in. wzmocnienia instytucjonalnego administracji lokalnej i wsparcia rozwoju regionalnego, współpracy między samorządami terytorialnymi, współpracy transgranicznej i wymiany młodzieży.

Kraj

Liczba wniosków
złożonych

Liczba wniosków
zaakceptowanych

 Białoruś  5  3
 Gruzja  2  1
 Kirgistan  1  1
 Mołdowa  2  2
 Ukraina  48  17
 Razem  63  24

Po zaopiniowaniu wniosków projektowych w Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ ostatecznie do realizacji przyjęto 24 projekty jednostek samorządu terytorialnego. Większość, bo aż 17 projektów realizowano na rzecz beneficjentów z Ukrainy, 3 projekty na rzecz beneficjentów z Białorusi, 2 z Mołdowy, a 1 z Gruzji. Projekty te dotyczyły głównie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, wymiany młodzieży, a także przekazania polskich doświadczeń w reformowaniu administracji samorządowej. Ponadto, niektóre projekty zakładały wsparcie współpracy transgranicznej czy budowanie partnerstw lokalnych. Głównymi działaniami jakie prowadziły do realizacji powyższych celów są szkolenia, wizyty studyjne, warsztaty a także staże dla beneficjentów projektów. Zdecydowana większość projektodawców zrealizowała swoje projekty w jednostkach (powiatach, miastach, regionach itp.) partnerskich, z którymi wiąże je długoletnia współpraca.

Zestawienie zbiorcze wniosków projektowych z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej zaakceptowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 r.

Środki finansowe

Alokacja przyznanych środków pomocowych wg krajów priorytetowych kształtowała się następująco:

Kraj Kwota w PLN
Białoruś  406 912,00
Gruzja  196 984,00
Kirgistan  49 969,00
Mołdowa  210 072,00
Ukraina  2 648 413,68
Razem  3 512 349,68

 

 

w górę

Tagi