Polska pomoc

Projekty rozwojowe UE na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego

W nawiązaniu do obietnicy przekazania dodatkowych funduszy na rzecz wspierania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, złożonej podczas konferencji „Solidarność z Białorusią", Komisja Europejska ogłosiła dwa konkursy na realizację projektów.

Pierwszy z nich dotyczy wsparcia organizacji pozarządowych na Białorusi w kwestii przestrzegania praw człowieka. Celem projektów wyłonionych w ramach konkursu będzie promocja respektowania prawa do zgromadzeń i wolności słowa, nadzorowanie procesów wyborczych, walka z dyskryminacją i korupcją. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w tym konkursie wynosi 0,95 mln EUR. Wnioski projektowe można zgłaszać do 5 września br.

Bezpośredni link do ogłoszenia:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1311249108663&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&debpub=17%2F05%2F2011&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=130756

Drugi z konkursów ma na celu wzmocnienie możliwości podmiotów niepaństwowych wdrażających strategie zrównoważonego rozwoju na kilku płaszczyznach - politycznej, ekonomicznej, społecznej oraz środowiskowej. W tym konkursie wsparcie otrzymają także projekty wzmacniające zdolność trzeciego sektora w krzewieniu białoruskiej tożsamości i promujące zmiany w polityce rządu wobec tychże podmiotów. Budżet tego konkursu wynosi 2,4 mln EUR. Wnioski projektowe można zgaszać do 1 września br.  

Bezpośredni link do ogłoszenia:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1311252933575&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35385&debpub=17%2F05%2F2011&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=131655

Komisja Europejska ma w planie ogłoszenie kolejnych konkursów na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

w górę

Tagi