Polska pomoc

Projekty pomocowe dla Ghazni 2011

 

W Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych 30 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektów pomocowych na terenie prowincji Ghazni w Afganistanie.

W trakcie spotkania podsumowano realizację projektów pomocowych, które zostały wykonane w 2011 roku przez Polski Zespół Specjalistów PRT (ang. Provincial Reconstruction Team - Zespół Odbudowy Prowincji), finansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach polskiej pomocy zagranicznej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Obrony Narodowej.

W roku 2011 zrealizowano 33 przedsięwzięcia, w tym 17 projektów infrastrukturalnych, 7 projektów szkoleniowych oraz 9 dotyczących wyposażenia. Największe z nich to: budowa składowiska odpadów dla miasta Ghazni oraz budowa mechanicznej oczyszczalni ścieków, a także inwestycja „tereny zielone nad rzeką Ghazni".

Realizacja projektów ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego zgodnie z Planem Rozwoju Prowincji Ghazni. Projekty realizowane są na podstawie uzgodnień z władzami prowincji i dystryktów.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

w górę

Tagi