Polska pomoc

Projekty administracji rządowej w 2015 r.

Projekty organów administracji rządowej i jednostek im podległych rekomendowane do realizacji w ramach "Planu współpracy rozwojowej w 2015 r."

 

L.p.

Nr wniosku

Tytuł projektu

Organ administracji

Kraj

Kwota (zł)

1.

492/2015

Budowa potencjału grup poszukiwawczo-ratowniczych Armenii

MSW

Armenia

432 450

2.

501/2015

Wzmocnienie zdolności azerbejdżańskich służb weterynaryjnych w sprawowaniu nadzoru weterynaryjnego nad bezpieczeństwem łańcucha żywnościowego

MINROL

Azerbejdżan

120 000

3.

476/2015

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej w Gruzji w obszarze statystyki środowiska

GUS

Gruzja

250 000

4.

487/2015

Podstawy prawne, finansowe i administracyjne systemu wsparcia osób niepełnosprawnych

MPIPS

Gruzja

200 000

5.

494/2015

Wspieranie Gruzji w dziedzinie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw – przekazanie polskiego doświadczenia

MG

Gruzja

100 000

6.

480/2015

Szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii w zakresie prowadzenia kontroli granicznej, w tym weryfikacji autentyczności dokumentów oraz wzmacniania pionu analizy kryminalnej

MSW

Mołdawia

350 000

7.

483/2015

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

MIR

Mołdawia

649 797

8.

495/2015

Wsparcie mołdawskich służb weterynaryjnych w zakresie wdrożenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz usprawnienia kontroli sanitarnych w ramach polityki bezpieczeństwa żywności

MINROL

Mołdawia

170 000

9.

474/2015

Wsparcie i udoskonalenie rynku kapitałowego Ukrainy 

UKNF

Ukraina

300 000

10.

477/2015

Budowanie potencjału Ukraińskiej Administracji Narodowej ds. Produktów Leczniczych w zakresie nadzoru nad warunkami wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych

MZ

Ukraina

300 000

11.

485/2015

Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

KPRM

Ukraina

44 810

12.

490/2015

Rozwój infrastruktury wspierania MSP na Ukrainie – przekazanie polskiego doświadczenia

MG

Ukraina

100 000

13.

520/2015

Szkolna Akademia Przedsiębiorczości - 3

MEN

Ukraina

300 000

14.

521/2015

Wsparcie reformy systemu oświaty na Ukrainie

MEN

Ukraina

500 000

15.

489/2015

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Kirgistanie

MG

Kirgistan

60 000

16.

735/2015

Wzmocnienie ukraińskiego systemu finansów publicznych

MF

Ukraina

561 666

17.

484/2015

Wzmocnienie efektywności służb granicznych Autonomii Palestyńskiej w zakresie kompleksowej kontroli bezpieczeństwa i weryfikacji autentyczności dokumentów

MSW

Palestyna

430 000

18.

478/2015

Wsparcie administracji publicznej w Republice Tunezyjskiej w zakresie organizacji procesu konsultacji społecznych oraz systemu ewaluacji i monitorowania polityk publicznych

MIR

Tunezja

320 000

19.

519/2015

Edukacja globalna w szkole. Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat

MEN

Polska

500 000

Powyższa lista stanowi podstawę do przygotowania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu uzyskania środków na realizację poszczególnych projektów.

W przypadku rekomendowania kwoty niższej od wnioskowanej Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zwróci się z prośbą o dokonanie modyfikacji wniosku projektowego.

Lista została zaktualizowana w dn. 23.07.2015.

w górę