Polska pomoc

Projekty administracji rządowej w 2017 r.

 

Projekty organów administracji rządowej do realizacji w ramach „Planu współpracy rozwojowej w 2017 r.”

Lp

Kraj

Organ administracji rządowej

Nr wniosku

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania - I moduł  (zł) (2017)

Kwota dofinansowania - II moduł (zł) (2018)

Kwota dofinansowania - III moduł (zł) (2019)

1

Białoruś

MR

323/2017

Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich i w małych miastach. Wsparcie partnerów białoruskich w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

268 378

   

2

Gruzja

MR

322/2017

Wsparcie administracji publicznej w Gruzji w zakresie programowania i wdrażania polityki regionalnej

230 000

   

3

Mołdawia

MR

309/2017/M3

Wsparcie administracji mołdawskiej w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020 w obszarze polityki miejskiej i rozwoju obszarów miejskich

500 000

600 000

400 000

4

Mołdawia

GUS

303/2017

Badania statystyczne w zakresie rolnictwa i leśnictwa jako podstawa do poprawy zarządzania w zakresie prowadzenia polityki państwa w obszarze rolnictwa i leśnictwa

150 000

   

5

Mołdawia

MSWiA

307/2017/M

Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarze odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego

350 000

179 400

 

6

Ukraina

MF

321/2017

Wzmocnienie ukraińskiego systemu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

73 000

   

7

Ukraina

GUS

317/2017

Wykorzystanie wielu metod badawczych na przykładzie zintegrowanych badań podróży

150 000

   

8

Ukraina

UKNF

313/2017

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowego Banku Ukrainy

200 000

   

9

Ukraina

MEN

311/2017/M

Nowa Ukraińska Szkoła 2

270 000

500 000

 

10

Ukraina

MSWiA

308/2017

Walka z korupcją oraz przestępczością ekonomiczną, jako istotny element budowy potencjału administracji publicznej i organizacji społeczeństwa obywatelskiego

250 000

   

11

Ukraina

MSWiA

306/2017

Wzmacnianie potencjału kadry kierowniczej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w obszarze budowania warsztatu kierownika, a także rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku korupcji

330 000

   

12

Ukraina

KPRM

304/2017

Staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP

61 733

   

13

Ukraina

MON

336/2017

Szkolenia z zakresu tematyki stresu bojowego

 249 311

   

Lp

Kraj

Organ administracji rządowej

Nr wniosku

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania - II moduł  (zł) (2017)

-

-

14

Mołdawia

MEN

359/2016/M

Dobre rządzenie podstawą dobrej edukacji

264 800

   

15

Ukraina

MSWiA

367/2016/M

Zwiększenie skuteczności reagowania ukraińskich służb ratowniczych na sytuacje kryzysowe

483 900

   

16

Ukraina

MSWiA

364/2016/M

Poprawa efektywności działań grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ukrainy poprzez podniesienie kompetencji kadry zarządzającej

312 100

   

17

Ukraina

MR

382/2016/M

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów

2 000 000

   

Powyższa lista stanowi podstawę do przygotowania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa w celu uzyskania środków na realizację poszczególnych projektów.

Lista została zaktualizowana w dn. 10.08.2017 r.

Zobacz poprzednią wersję

w górę