Polska pomoc

Projekty 2013 - Azerbejdżan

Azerbejdżan

Projekty realizowane w 2013 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

 143/2013/M Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego narzędzia planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych procesem erozji w północno-zachodnim Azerbejdżanie

 119 499

ŁĄCZNIE: 119 499 PLN

 

powrót

Opisy projektow realizowanych w 2013 r.

143/2013 Budowa systemu wspomagania decyzji jako podstawowego narzędzia planistycznego na obszarach wiejskich zagrożonych procesem erozji w północno-zachodnim Azerbejdżanie

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Projekt stanowi kolejny etap współpracy między Instytutem Erozji i Nawadniania w Baku (IEiN) oraz Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach (ITP). Celem podejmowanych wspólnie przedsięwzięć jest merytoryczne, technologiczne i organizacyjne wsparcie działań ograniczających skutki erozji i zasolenia gleb w Azerbejdżanie. Stworzona w ramach poprzednich projektów na terenie IEiN pracownia GIS wykorzystywana jest do tworzenia bazy danych zawierającej informacje niezbędne do analiz przestrzennych procesu erozji. Baza danych będzie obejmowała wszystkie regiony administracyjne kraju położone w górach Wielkiego Kaukazu – najbardziej zagrożonych różnymi przejawami erozji. Obecny projekt zakłada stworzenie systemu wykorzystującego nowoczesne narzędzia planowania przestrzennego oraz przygotowaną merytorycznie kadrę Instytutu, umożliwiając w ten sposób wsparcie zarządzania procesem erozji.

powrót

w górę

Tagi