Polska pomoc

Projekty 2013 - Afryka Wschodnia

Pobierz PDF

Pobierz XLS

Afryka Wschodnia

Projekty realizowane w 2013 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Nr projektu

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

 61/2013/M Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Zwiększenie skuteczności diagnostyki oraz leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych oraz zakaźnych, w tym przenoszonych drogą płciową, poprzez szkolenia lokalnej służby zdrowia oraz doposażenie szpitala w miejscowości Kakooge w Ugandzie

 247 546

2

62/2013 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Zwiększenie zdolności reagowania straży pożarnej stanu Północny Bahr El-Ghazal na powodzie i inne klęski żywiołowe

 548 399

3

63/2013 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój umiejętności zawodowych młodzieży w południowej Etiopii

 512 902

4

409/2013

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Książki dla pokoju i rozwoju - modernizacja biblioteki oraz aktywizacja wolontariuszy i nauczycieli do tworzenia biblioteki społecznej jako miejsca inicjatyw obywatelskich w slumsach w Nairobi

220 803

5

122/2013

FUNDACJA KIABAKARI

"Mbingu na Dunia - Mavuno ya Mvua" (Niebo i Ziemia - Wodne Żniwa) - kompleksowy system poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej na potrzeby instytucji dydaktyczno-medycznych w Kiabakari

404 100

6

121/2013

Stowarzyszenie Global Development Research Group

Tworzenie trwałych podstaw do rozwoju Sudanu Południowego poprzez wzmocnienie systemu edukacji zawodowej na poziomie wyższym

772 957

7

100/2013

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Wsparcie rozwoju lokalnych grup producenckich i społecznej przedsiębiorczości w oparciu o Centrum Pszczelarskie Mwamboa, Tanzania

399 449

8

209/2013/M

Fundacja Partners Polska

Mathare ściśle fajne - poprawa jakości nauczania przedmiotów ścisłych w slumsie Mathare w Kenii poprzez popularyzację nowoczesnych technologii oraz aktywnych metod przekazywania wiedzy

398 370

9

99/2013/M

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Rozwój lokalnych stowarzyszeń nauczycieli jako sposób na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z marginalizowanych społecznie środowisk repatriantów i ofiar wojny w Burundi

444 608

10

344/2013 Chrześcijańska Służba Charytatywna UBUZIMA BWIZA II - poprawa warunków sanitarnych osób z HIV/Aids 293 660

11

125/2013 FUNDACJA KIABAKARI "Upendo Unaojali' (Troskliwa Miłość) - poszerzenie nowoczesnej opieki pre- i post-natalnej z rozwinięciem możliwości hospitalizacji pacjentow w ośrodku zdrowia w Kiabakari. 525 650

12

124/2013 FUNDACJA KIABAKARI "Mbegu Njema" (Dobre Ziarno) - Nowoczesne przedszkole w Kiabakari szansą na prawidłowy rozwój i edukację najmłodszych w wiejskim środowisku Regionu Mara. Adaptacja, rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury na potrzeby przedszkolne. 451 350

13

117/2013

Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju

Edukacja na fali. Wsparcie merytoryczne i techniczne rozwoju edukacyjnego reportażu radiowego i edukacji poprzez radio w Sudanie Południowym.

429 240

ŁĄCZNIE: 5 649 034 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Nr projektu 

Organizacja

Tytuł projektu

Wkład MSZ (PLN)

1

659/2013 

Ambasada RP w Addis Abebie

Wsparcie opieki zdrowotnej społeczności miejscowej w Bishangari

52 272

2

660/2013 

Ambasada RP w Addis Abebie

Ograniczenie deforestacji poprzez zmniejszenie zużycia energii w Bishangari

50 586

3

662/2013 

Ambasada RP w Addis Abebie

Ochrona terenów zielonych i edukacja społeczności miejscowej w Addis Abebie

50 923

4

663/2013 

Ambasada RP w Addis Abebie

Wsparcie edukacji komputerowej dzieci w miejscowości Alemtena

49 912

5

664/2013 

Ambasada RP w Addis Abebie

 Rozwój infrastruktury i świadomości przyrodniczej dzieci szkolnych w Alemtena 37 096

6

665/2013

Ambasada RP w Addis Abebie

 Podniesienie poziomu higieny mieszkańców Daka Bora 16 862 

7

666/2013

Ambasada RP w Addis Abebie

Monitoring w 2013 r. oraz przegląd i zapewnienie oznaczenia projektów polskiej pomocy w Etiopii 26 642

8

755/2013

 Ambasada RP w Nairobi

Wyposażenie szkoły podstawowej i średniej należącej do Dagoretti Corner Rehabilitation Centre w Nairobi w materiały edukacyjne w celu podniesienia jakości i efektywności nauczania 45 402

9

780/2013

 Ambasada RP w Nairobi

Wyposażenie szkoły średniej w Tigoni (Uhuru Academy) w laboratorium naukowe i pracownię komputerową oraz ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży ze wsi Jikaze (wewnętrzni uchodźcy) 86 480

10

1135/2013

 Ambasada RP w Nairobi

Szkolenie zawodowe, uzupełnienie wyposażenia internatów, materiały do nauczania dla niewidomych w Ośrodku dla niewidomych dzieci w Kibeho, w Rwandzie 69 422

ŁĄCZNIE: 485 597 PLN 

WOLONTARIAT

L.p.

Nr projektu 

Wykonawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

992/2013 

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez Shtowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi

36 985

2

1069/2013 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Oświetlenie ośrodków zdrowia oraz szkolenia z zakresu instalacji systemów oświetleniowych w Południowym Sudanie

50 010

3

1106/2013

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii

53 344

4

961/2013

Fundacja Kultury Świata

Multimedialna biblioteka w Moshi

43 350

5

1095/2013

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym

40 675

6

1111/2013

Fundacja Kultury Świata

Merytoryczne wsparcie nauczania w dziedzinie parazytologii - kontynuacja

31 140

ŁĄCZNIE: 255 504 PLN

powrót

Opisy projektow realizowanych w 2013 r.

61/2013 Zwiększenie skuteczności diagnostyki oraz leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych oraz zakaźnych, w tym przenoszonych drogą płciową, poprzez szkolenia lokalnej służby zdrowia oraz doposażenie szpitala w miejscowości Kakooge w Ugandzie

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Celem realizacji projektu jest poprawa warunków przeprowadzania zabiegów medycznych w szpitalu w Kakooge. Zostanie on osiągnięty dzięki przebudowie sali chirurgicznej i wyposażeniu jej w niezbędny sprzęt. Ponadto, z uwagi na częste przerwy w dostawie prądu, w sali będzie zainstalowany system podtrzymywania zasilania wyposażony w awaryjne zasilacze oraz agregat prądotwórczy. Dodatkowo, mając na uwadze prawidłowe korzystanie z nowego wyposażenia medycznego, kadra szpitala zostanie odpowiednio przeszkolona.

Projekt dofinansowany kwotą w wysokości 247 546 PLN.

 

122/2013 „Mbingu na Dunia - Mavuno ya Mvua" (Niebo i Ziemia - Wodne Żniwa) - kompleksowy system poboru, podczyszczania i retencji wody deszczowej i głębinowej na potrzeby instytucji dydaktyczno-medycznych w Kiabakari.

Fundacja Kiabakari

Miejscem realizacji projektu jest instytucja dydaktyczno – medyczna przy misji katolickiej w Kiabakari w Tanzanii, z której korzysta 40 000 okolicznych mieszkańców. Znaczną przeszkodą w działalności placówki był brak dostępu do wody, także tej przeznaczanej do celów higienicznych. Problem narastał szczególnie w porze suchej, zmuszając pracowników placówki do przywożenia wody z miejscowości odległej o 40 km, co negatywnie wpływało na efektywne wykorzystanie ich czasu pracy. W odpowiedzi na ten problem w ramach realizowanego projektu zainstalowany zostanie system rynien z urządzeniami do podczyszczania wody deszczowej, jak również nowe zbiorniki retencyjne (3 betonowe i  10 z tworzywa sztucznego) oraz rezerwowa studnia głębinowa. Budowa systemu zapewni odpowiednią ilość wody dla sprawnego funkcjonowania instytucji. Ponadto nadwyżka wody będzie mogła być dystrybuowana mieszkańcom okolic.

Dofinansowanie projektu wynosi 404 100 PLN.

 

124/2013 „Mbegu Njema" (Dobre Ziarno) - Nowoczesne przedszkole w Kiabakari szansą na prawidłowy rozwój i edukację najmłodszych w wiejskim środowisku Regionu Mara.  Adaptacja, rozbudowa i doposażenie istniejącej infrastruktury na potrzeby przedszkolne.

Fundacja Kiabakari

Celem projektu jest poprawienie jakości i dostępu do edukacji na poziomie przedszkolnym poprzez rozbudowę przedszkola im. Marii Teresy Ledóchowskiej w Tanzanii. Obecnie placówka, do której uczęszcza około 120 dzieci, mieści się w domu parafialnym przy misji Kiabakari, która nie dysponuje pomieszczeniami o odpowiednim standardzie. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie dom parafialny zostanie zaadaptowany dla potrzeb przedszkolnych i rozbudowany o dodatkową salę, jadalnię, kuchnię oraz zaplecze gospodarcze i sanitarne. Placówka zostanie również doposażona w materiały edukacyjne.

Projekt uzyskał dotację w wysokości 451 350 PLN.

 

125/2013 „Upendo Unaojali" (Troskliwa Miłość) - poszerzenie nowoczesnej opieki pre- i postnatalnej z rozwinięciem  możliwości hospitalizacji pacjentów w ośrodku zdrowia w Kiabakari.

Fundacja Kiabakari

Centrum Zdrowia w Kiabakari, którego rozbudowa jest przewidziana w ramach niniejszego projektu, zostało wybudowane w 2007 r. dzięki dotacji MSZ RP. W roku 2012 w ramach projektu realizowanego przez Ambasadę RP w Nairobi w ośrodku utworzono salę porodową wyposażoną w niezbędny sprzęt. Niestety z uwagi na wysoki wskaźnik urodzeń wcześniaków, związany z ogólnym złym stanem zdrowia kobiet, panującymi chorobami oraz brakiem profesjonalnej opieki nad ciężarnymi,  konieczne okazało się utworzenie oddziału intensywnej opieki dla noworodków. W ramach projektu stworzony zostanie także gabinet ginekologiczny i sala dla matek po porodzie. W celu zapewnienia pacjentom zgłaszającym się do ośrodka całościowej opieki medycznej placówka zostanie rozbudowana o dodatkowe dwa budynki, w których znajdą się po dwie sale hospitalizacyjne dla dorosłych pacjentów oraz młodszych i starszych dzieci. Rozbudowa szpitala umożliwi otoczenie noworodków, matek i pozostałych mieszkańców Kiabakari oraz okolicznych wiosek kompleksową opieką medyczną.

Kwota dotacji, którą uzyskał projekt, wynosi 525 650 PLN.

 

344/2013 UBUZIMA BWIZA II - poprawa warunków sanitarnych osób z HIV/Aids

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Projekt jest realizowany w Kayonza, będącym jednym z najuboższych dystryktów wschodniej prowincji Rwandy. Adresowany jest do osób chorych na HIV/Aids, ze względu na ich szczególną podatność na tzw. choroby brudnych rąk. Osoby te, często pozbawione dochodów, żyjące w izolacji i napiętnowane społecznie nie posiadają środków na wyposażenie swoich gospodarstw w sanitariaty, co dodatkowo pogarsza ich stan zdrowia. W odpowiedzi na te potrzeby w 530 gospodarstwach domowych zostaną wybudowane toalety i zainstalowane urządzenia do mycia rąk tzw. tippy-taps. Ponadto,przy wspólnotach chorych osób powstanie 13 komitetów zdrowia, które będą działać na rzecz promocji higieny oraz utrzymania sanitariatów w dobrym stanie. 26 członków komitetów weźmie udział w szkoleniu na temat higieny i kluczowych kwestii sanitarnych, a zdobytą wiedzę będą rozpowszechniać we wspólnotach.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 293 660 PLN.

 

409/2013 Książki dla pokoju i rozwoju - modernizacja biblioteki oraz aktywizacja wolontariuszy i nauczycieli do tworzenia biblioteki społecznej jako miejsca inicjatyw obywatelskich w slumsach w Nairobi

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Miejscem realizacji projektu jest slums Kibera – jedna z największych, a jednocześnie najuboższych dzielnic Nairobi. Partnerem lokalnym jest organizacja społeczna Amani Kibera, która z własnej inicjatywy założyła w slumsie miejsce nazwane Resource Centre. Jest to nie tylko biblioteka, ale również miejsce spotkań dzieci i młodzieży oraz centrum doskonalenia zawodowego dla grup zagrożonych wykluczeniem. Działania projektowe przewidują remont i rozbudowę pomieszczenia bibliotecznego, zakup mebli i książek, zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, dzięki którym biblioteka będzie mieć nieograniczony dostęp do prądu oraz podłączenie do internetu. Ponadto zostaną przeprowadzone 3 szkolenia z zakresu technologii informatycznych i 3 szkolenia z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji globalnej dla nauczycieli okolicznych szkół oraz dla wolontariuszy bibliotecznych. Wolontariusze wezmą również udział w warsztatach aktywizujących oraz wypracują plan rozwoju biblioteki, z uwzględnieniem stałej pracy z grupami dyskusyjnymi, wyborem cyklicznych warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kwota przekazana na realizację projektu wynosi 220 803 PLN.

powrót

w górę

Tagi