Polska pomoc

Projekty 2012 - Azerbejdżan

Pobierz PDF

Azerbejdżan

Projekty realizowane w 2012 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Instytucja

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Grupy Lokalnych Inicjatyw w zachodnich rejonach Azerbejdżanu (Samuch i Kazach)

119 900

2

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Optymalizacja działań zapobiegających procesom erozyjnym oraz zasoleniu gleb w Azerbejdżanie za pomocą zasobów geoprzestrzennych

180 772

3

Ministerstwo Środowiska

Wzmocnienie instytucjonalne administracji Azerbejdżanu odpowiedzialnej za ochronę środowiska naturalnego poprzez promocję dobrego rządzenia w wybranych obszarach tematycznych

149 152

ŁĄCZNIE: 449 824 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Instytucja

Tytuł projektu

Kwota dotacji (EUR)

1

Ambasada RP w Baku

Świetlica dla dzieci

7 800

2

Ambasada RP w Baku

Juvenile Justice - Pomoc dla dzieci przebywających w zakładzie poprawczym

2 000

3

Ambasada RP w Baku

Centrum Doskonalenia Zawodowego

38 500

4

Ambasada RP w Baku

Zwiększenie bezpieczeństwa medycznego w regionie Goygol

80 000

ŁĄCZNIE: 128 300 EUR

w górę

Tagi