Polska pomoc

Projekty 2012 - Autonomia Palestyńska

Pobierz PDF

Autonomia Palestyńska

Projekty realizowane w 2012 r.

polska pomoc - logotyp

L.p.

Projektodawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (PLN)

1

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Wsparcie drobnych gospodarstw rolnych jako narzędzie rozwoju gospodarczego w Dystrykcie Betlejemskim na Zachodnim Brzegu Jordanu

349 874

2

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

„Ruchome Centrum Społeczno-Kulturalne” cykl działań edukacyjnych na rzecz społeczno-kulturalnego rozwoju marginalizowanego regionu Masafer Yatta w Dystrykcie Hebron na Zachodnim Brzegu Jordanu

192 258

3

Polska Akcja Humanitarna

Poprawa dostępu do wody poprzez rekonstrukcję wodnych cystern rolniczych na południu Dystryktu Hebron

350 005

ŁĄCZNIE: 892 137 PLN

MAŁE GRANTY

L.p.

Projektodawca

Tytuł projektu

Kwota dotacji (EUR)

1

Biuro Przedstawiciela RP przy PWN we współpracy z Caritas Jerozolima

Instalacja systemów recyklingu szarej wody we wioskach Deir Ghazaleh i Jalameh

34 620

2

Biuro Przedstawiciela RP przy PWN we współpracy ze Spafford's Children Center w Jerozolimie

Wsparcie programu edukacji specjalnej w Jerozolimie Wschodniej

30 300

3

Biuro Przedstawiciela RP przy PWN

Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt w Obozie Al Amarii poprzez doposażenie klubu szermierczego

3 900

4

Biuro Przedstawiciela RP przy PWN we współpracy z Palestinian Solar & Sustainable Energy Society

Dostarczanie czystej wody dla szkół z Doliny Jordańskiej dzięki wykorzystaniu energii słonecznej

34 700

5

Biuro Przedstawiciela RP przy PWN

Monitoring i promocja projektów rozwojowych realizowanych przez placówkę

10 400

ŁĄCZNIE: 113 920 EUR

w górę

Tagi