Polska pomoc

Program S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security Exercise)

Wraz z końcem roku 2006, zakończona została realizacja cyklu szkoleń w ramach programu S.E.N.S.E. (Strategic Economic Needs and Security Exercise). Administracja, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych programu, została powierzona Studium Europy Wschodniej UW).

Głównym założeniem programu było przeszkolenie trzech grup uczestników (gł. przedstawicieli kręgów rządowych, instytucji państwowych i środowisk pozarządowych) Mołdowy i Ukrainy oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Białorusi.

Program miał na celu umożliwienie uczestnikom zrozumienia zależności pomiędzy bezpieczeństwem, rozwojem gospodarczym i tworzeniem demokratycznego społeczeństwa. Zakładał również dostarczenie praktycznego doświadczenia z zakresu zarządzania gospodarką w procesie transformacji.

Program składał się z dwóch części: akademickiej (obejmowała głównie seminaria z zakresu transformacji systemowej, społecznej i ekonomicznej) i symulacyjnej. Wzięcie udziału w symulacjach komputerowych w bardzo praktyczny i bezpośredni sposób pozwoliło uczestnikom poznać możliwości związane z zarządzaniem państwem z gospodarka rynkową. Symulacje odbywały się w Centrum Symulacji
i Komputerowych Gier Wojennych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

Poszczególne sesje programu objęły trzy grupy

  • 14 - 21 lipca odbyła się sesja SENSE - Mołdowa, 42 uczestników;
  • 29 września - 7 października sesja SENSE - Ukraina, 45 uczestników;
  • 23 listopada - 16 grudnia sesja SENSE - Białoruś, 73 uczestników. Na uroczystości zamykającej symulację SENSE dla Białorusi gościł pan Aleksander Milinkiewicz, jeden z przedstawicieli opozycji Białoruskiej.

Symulacje poprowadzili amerykańscy trenerzy z United States Institute of Peace, a także polscy trenerzy, którzy uzyskali odpowiednie licencje.

Seminaria i symulacje komputerowe spotkały się z pozytywną oceną uczestników, ich zdaniem program dostarczył wielu nowych, ważnych doświadczeń oraz poszerzył zasób wiedzy, czerpanej z polskich doświadczeń okresu transformacji.

Przeprowadzone przez Polskę szkolenia SENSE mają już 129 absolwentów w 3 sąsiednich krajach.

w górę

Tagi