Polska pomoc

Prace grupy roboczej GHD

Grupa robocza Good Humanitarian Donorship dot. odporności na katastrofy

PDR4 – Preparedness, Disaster Risk Reduction, Response and Resilience

Od lipca 2011 do sierpnia 2012 r. Polska wraz z Niemcami sprawowały roczne przewodnictwo w inicjatywie Good Humanitarian Donorship (GHD). W ramach przewodnictwa wspólnymi siłami państwa zainicjowały nowy nurt prac grupy dot. budowania odporności na katastrofy tzw. PDR4 – Preparedness, Disaster Risk Reduction, Response and Resilience.

Inicjatywy podejmowane w ramach nurtu dotyczyły m.in. kwestii związanych ze wzmocnieniem zdolności rządów i społeczeństw do reagowania na katastrofy. Wśród tematów dyskutowanych na forum grupy znalazły się także zagadnienia związane ze zwiększaniem odporności na katastrofy na poziomie ogólnokrajowym oraz usprawnianiem zdolności finansowania działań związanych z przygotowaniem na wystąpienie sytuacji kryzysowej oraz budowaniem partnerstw, umożliwiających efektywną komunikację oraz wymianę pozytywnych doświadczeń.

Jednym z podstawowych założeń, które postawione zostały przed PDR4 było zaangażowanie jak największej ilości członków inicjatywy GHD oraz innych aktorów aktywnych w działaniach na rzecz budowania odporności na katastrofy, tj. organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz reprezentantów państw szczególnie narażonych na występowanie katastrof. Cel ten udało się osiągnąć za sprawą organizacji warsztatów tematycznych, regularnie odbywających się spotkań PDR4 oraz konferencji z udziałem szerokiego grona uczestników. Jedne z warsztatów, które odbyły się w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie we wrześniu 2011 r., było przygotowanie do reagowania na katastrofy w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Oprócz przewodniczących grupie Polski i Niemiec, w skład PDR4 weszły także: Australia, Belgia, Kanada, UE/ECHO, Estonia, Francja, Irlandia, Japonia, Meksyk, Nowa Zelandia, Korea Południowa oraz Węgry.

w górę

Tagi