Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tarija w Boliwii.

W projekcie realizowanym w okresie 12 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Tarija w Boliwii, brały udział dwie wolontariuszki, które przebywały na miejscu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2012 r. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) był Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu – Oddział we Wrocławiu, natomiast partnerem lokalnym (organizacją przyjmującą) Dom Dziecka im. Świętej Rodziny.

Celem projektu była praca wolontaryjna w charakterze wychowawczyń w domu dziecka w Tarija, poprzez stałą opiekę nad 74 wychowankami, w wieku do 18 lat.

Głównymi elementami projektu poza stałą opieką, dzięki której dzieci miały poczucie bezpieczeństwa, była realizacja zajęć z języka angielskiego, zajęć plastycznych, teatralnych, wiedzy o świecie, korekcyjno-kompensacyjnych z socjoterapią, ruchowych oraz Boliwijskiego Klubu Bajkowego. Przeprowadzone działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy i umiejętności podopiecznych domu dziecka, ukształtowania nawyków prozdrowotnych oraz dobrych postaw i wartości, a przez to do wyrównania ich szans edukacyjnych, integrację grupy oraz rozbudzenia wyobraźni i ciekawości świata.

Ponadto wolontariuszki pomagały wychowankom w odrabianiu zadań domowych (łącznie 350 godzin) oraz przeprowadziły ponad 230 godzin dodatkowych zajęć wspomagających ich rozwój. 

W celu zwiększenia kompetencji personelu, wolontariuszki zorganizowały także 6-godzinne szkolenie dla pracowników placówki na temat pracy w grupie, co przyczyniło się do polepszenia komunikacji i większej integracji pomiędzy nimi.

Częścią edukacyjną projektu (inicjatywa edukacji globalnej) było zorganizowanie we Wrocławiu wystawy zdjęć wykonanych w trakcie projektu, a także rozesłanie kalendarzy z nimi do 540 szkół podstawowych Dolnego Śląska.