Polska pomoc

 

Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 4

Jednym z problemów Boliwii jest  brak dostępu dzieci i młodzieży do edukacji. Jest to szczególnie widoczne na terenach wiejskich i oddalonych od głównych ośrodków miejskich. Boliwia jest krajem wieloetnicznym, stąd problem  ten dotyka w znacznej mierze ludności autochtonicznej tj. Qechua czy Aymara, stanowiących odpowiednio 30 i 25 procent populacji. Jednocześnie analfabetyzmem bardziej jest zagrożona żeńska grupa populacji. Według danych za 2009 rok 13 procent kobiet w Boliwii było analfabetkami, natomiast wśród mężczyzn odsetek ten wynosił 4 procent.

Projekt był realizowany w okresie 1 czerwca - 31 grudnia 2013 r. Dwie wolontariuszki przebywały w Boliwii od 4 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą wolontariuszki) był Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu, Oddział we Wrocławiu, a partnerem lokalnym (organizacja przyjmującą) Zakon Sióstr Służebniczek M.B. Niepokalanego Poczęcia, wikariat misyjny w Tupizie w Boliwii (Las Siervas de la Madre de Dios Virgen Inmaculada Concepción Vicariato Misional en Tupiza).

W miejscowości Tupiza siostry z Zakonu Sióstr Służebniczek Dębickich prowadzoną Dom Dziecka. W placówce mieszka 35 dzieci w wieku 5 – 20 lat, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, a co za tym idzie często  mających ograniczone możliwości rozwoju. Zadaniem wolontariuszy pracujących w Tupizie było wsparcie opiekujących się domem sióstr w opiece nad dziećmi oraz przeprowadzenie dla podopiecznych dodatkowych zajęć lekcyjnych i wychowawczych. W efekcie wolontariusze przeprowadzili około 200 godzin lekcji z języka angielskiego, informatyki, biblioterapii, plastyki, sportu i muzyki. Przez blisko 300 godzin towarzyszyli dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Pośrednim efektem przeprowadzonych przez wolontariuszy zajęć było także wzmocnienie motywacji do nauki podopiecznych oraz odkrycie własnych talentów dzięki  zajęciom artystycznym. W ramach dodatkowej pomocy wolontariusze przebadali wzrok 72 osobom, w tym 46 dzieciom związanych z  Domem Dziecka.